słownik węgiersko-angielski »

félelem w języku angielskim

węgierskiangielski
félelem főnév

fear [fears]◼◼◼ noun
[UK: fɪə(r)] [US: ˈfɪr]

dread [dreads]◼◻◻ noun
[UK: dred] [US: ˈdred]

awe◼◻◻ noun
[UK: ɔː] [US: ˈɑː]

feared◼◻◻ noun
[UK: fɪəd] [US: ˈfɪrd]

funk [funks]◼◻◻ noun
[UK: fʌŋk] [US: ˈfəŋk]

apprehension [apprehensions]◼◻◻ noun
[UK: ˌæ.prɪ.ˈhen.ʃn̩] [US: ˌæ.prə.ˈhen.ʃn̩]

angst◼◻◻ noun
[UK: æŋst] [US: ˈɑːŋkst]

dismay◼◻◻ noun
[UK: dɪs.ˈmeɪ] [US: ˌdɪ.ˈsmeɪ]

alarm [alarms]◼◻◻ noun
[UK: ə.ˈlɑːm] [US: ə.ˈlɑːrm]

willies noun
[UK: ˈwɪ.lɪz] [US: ˈwɪ.lɪz]

affright noun
[UK: ə.fraɪt] [US: ə.fraɪt]

apprehensiveness noun
[UK: ˌæ.prɪ.ˈhen.sɪv.nəs] [US: ˌæ.prɪ.ˈhen.sɪv.nəs]

cark noun
[UK: kˈɑːk] [US: kˈɑːrk]

félelem (trepidatio) főnév

trepidation [trepidations]◼◼◼ noun
[UK: ˌtre.pɪ.ˈdeɪʃ.n̩] [US: ˌtre.pə.ˈdeɪʃ.n̩]

terpidation noun
[UK: tˌɜːpɪdˈeɪʃən] [US: tˌɜːpɪdˈeɪʃən]

trepidancy [trepidancies] irregular noun
[UK: trˈepɪdənsi trˈepɪdənsiz] [US: trˈepɪdənsi trˈepɪdənsiz]

félelem a beszédtől (nyilvánosság előtt) (glossophobia)

speech anxiety[UK: spiːtʃ æŋ.ˈzaɪə.ti] [US: ˈspiːtʃ æŋ.ˈzaɪə.ti]

félelem a kopasz emberektől főnév

peladophobia noun
[UK: pˌelədəfˈəʊbiə] [US: pˌelədəfˈoʊbiə]

félelem a megöregedéstől (gerontophobia) főnév

gerontophobia noun
[UK: dʒˌerəntəfˈəʊbiə] [US: dʒˌerəntəfˈoʊbiə]

félelem a piszoktól (rhypophobia) főnév

rhypophobia noun
[UK: rˌaɪpəfˈəʊbiə] [US: rˌaɪpəfˈoʊbiə]

félelem a sötéttől (noctiphobia) főnév

noctiphobia noun
[UK: nˌɒktɪfˈəʊbiə] [US: nˌɑːktɪfˈoʊbiə]

félelem az egyedülléttől (monophobia) főnév

monophobia noun
[UK: mˌɒnəʊfˈəʊbiə] [US: mˌɑːnoʊfˈoʊbiə]

félelem az éjszakától (lygophobia, nyctophobia) főnév

nyctophobia noun
[UK: nˌɪktəfˈəʊbiə] [US: nˌɪktəfˈoʊbiə]

félelem békáktól (ranidaphobia)

frog phobia[UK: frɒɡ ˈfəʊ.bɪə] [US: ˈfrɑːɡ ˈfoʊ.bɪə]

ranidaphobia noun
[UK: rˌanɪdəfˈəʊbiə] [US: rˌænɪdəfˈoʊbiə]

félelem denevértől (chiroptophobia)

chiroptophobia (fear of bats)[UK: kˌaɪrəptəfˈəʊbiə] [US: kˌaɪrəptəfˈoʊbiə]

félelem egértől, patkánytól (musophobia)

musophobia (fear of mice and rats)[UK: mjˌuːsəfˈəʊbiə] [US: mjˌuːsəfˈoʊbiə]

félelem fogta el

fear assailed him[UK: fɪə(r) ə.ˈseɪld hɪm] [US: ˈfɪr ə.ˈseɪld ˈhɪm]

félelem fogászattól (odontophobia)

dental fear (odontophobia, dentophobia, dentist phobia, dental anxiety)[UK: ˈden.tl̩ fɪə(r)] [US: ˈden.tl̩ ˈfɪr]

dental phobia (dental fear, odontophobia, dentophobia, dentist phobia, dental anxiety)[UK: ˈden.tl̩ ˈfəʊ.bɪə] [US: ˈden.tl̩ ˈfoʊ.bɪə]

dentophobia (dental fear, dental anxiety, dentist phobia, odontophobia)[UK: dˌentəfˈəʊbiə] [US: dˌentəfˈoʊbiə]

félelem gyötri

be obsessed by fear[UK: bi əb.ˈsest baɪ fɪə(r)] [US: bi əb.ˈsest baɪ ˈfɪr]

félelem hatása alatt

ridden by fear[UK: ˈrɪd.n̩ baɪ fɪə(r)] [US: ˈrɪd.n̩ baɪ ˈfɪr]

félelem járta át

he stood transfixed with horror[UK: hiː stʊd træns.ˈfɪkst wɪð ˈhɒ.rə(r)] [US: ˈhiː ˈstʊd træns.ˈfɪkst wɪθ ˈhɔː.rər]

félelem nélkül

aweless adjective
[UK: ˈɔːləs ] [US: ˈɑləs ]

dauntlessly adverb
[UK: ˈdɔːnt.lɪ.sli] [US: ˈdɔːnt.lɪ.sli]

félelem nélküli

dauntless adjective
[UK: ˈdɔːnt.lɪs] [US: ˈdɔːnt.lɪs]

devoid of fear[UK: dɪˈvɔɪd əv fɪə(r)] [US: dɪ.ˌvɔɪd əv ˈfɪr]

impavid adjective
[UK: ɪmpˈavɪd] [US: ɪmpˈævɪd]

intrepid adjective
[UK: ɪn.ˈtre.pɪd] [US: ˌɪn.ˈtre.pəd]

12

You can find it in:

węgierskiangielski