słownik węgiersko-angielski »

erőteljes w języku angielskim

węgierskiangielski
erőteljes melléknév

powerful◼◼◼ adjective
[UK: ˈpaʊə.fəl] [US: ˈpaʊər.fəl]

forceful◼◼◻ adjective
[UK: ˈfɔː.sfəl] [US: ˈfɔːr.sfəl]

erőteljes melléknév
GB

vigorous◼◼◻ adjective
[UK: ˈvɪ.ɡə.rəs] [US: ˈvɪ.ɡə.rəs]

erőteljes melléknév

dynamic◼◻◻ adjective
[UK: daɪ.ˈnæ.mɪk] [US: daɪ.ˈnæ.mɪk]

firm [firmer, firmest]◼◻◻ adjective
[UK: fɜːm] [US: ˈfɝːm]

robust◼◻◻ adjective
[UK: rəʊ.ˈbʌst] [US: roʊ.ˈbʌst]

energetic◼◻◻ adjective
[UK: ˌe.nə.ˈdʒe.tɪk] [US: ˌe.nər.ˈdʒe.tɪk]

crisp [crisper, crispest]◼◻◻ adjective
[UK: krɪsp] [US: ˈkrɪsp]

green [greener, greenest]◼◻◻ adjective
[UK: ˈɡriːn] [US: ˈɡriːn]

hearty [heartier, heartiest]◼◻◻ adjective
[UK: ˈhɑː.ti] [US: ˈhɑːr.ti]

pithy [pithier, pithiest]◼◻◻ adjective
[UK: ˈpɪ.θi] [US: ˈpɪ.θi]

beefy [beefier, beefiest] adjective
[UK: ˈbiː.fi] [US: ˈbiː.fi]

forcible adjective
[UK: ˈfɔː.səb.l̩] [US: ˈfɔːr.səb.l̩]

virile adjective
[UK: ˈvɪ.raɪl] [US: ˈvɪ.rəl]

energic adjective
[UK: ˈenədʒˌɪk] [US: ˈenɚdʒˌɪk]

full-blood adjective
[UK: fʊl blʌd] [US: ˈfʊl ˈbləd]

full-blooded adjective
[UK: fʊl ˈblʌ.dɪd] [US: ˈfʊl ˈblʌ.dəd]

robustful adjective
[UK: rəʊˈbʌstf(ə)l ] [US: roʊˈbʌstf(ə)l ]

robustic adjective
[UK: rəbˈʌstɪk] [US: rəbˈʌstɪk]

robustious adjective
[UK: rəʊ.ˈbʌs.tʃəs] [US: roʊ.ˈbʌs.tʃəs]

trenchant adjective
[UK: ˈtren.tʃənt] [US: ˈtren.tʃənt]

erőteljes csapásokkal evez

ply the oars[UK: plaɪ ðə ɔːz] [US: ˈplaɪ ðə ˈɔːrz]

erőteljes dobás ige

hurl [hurled, hurled, hurling, hurls] verb
[UK: hɜːl] [US: ˈhɝːl]

erőteljes ellökés ige

hurl [hurled, hurled, hurling, hurls] verb
[UK: hɜːl] [US: ˈhɝːl]

erőteljes felszólítás

powerful reminder[UK: ˈpaʊə.fəl rɪ.ˈmaɪn.də(r)] [US: ˈpaʊər.fəl ri.ˈmaɪn.dər]

erőteljes hang

full voice[UK: fʊl vɔɪs] [US: ˈfʊl ˌvɔɪs]

erőteljes stílus

robustious style[UK: rəʊ.ˈbʌs.tʃəs staɪl] [US: roʊ.ˈbʌs.tʃəs ˈstaɪl]

telling style[UK: ˈtel.ɪŋ staɪl] [US: ˈtel.ɪŋ ˈstaɪl]

erőteljes teherautó

bullseye truck[UK: ˈbuːl.zaɪ trʌk] [US: ˈbuːl.zaɪ ˈtrək]

erőteljes érverés

full pulse[UK: fʊl pʌls] [US: ˈfʊl ˈpəls]

erőteljes öregkor

green old age[UK: ˈɡriːn əʊld eɪdʒ] [US: ˈɡriːn oʊld ˈeɪdʒ]

erőteljesen határozószó
GB

vigorously◼◼◼ adverb
[UK: ˈvɪ.ɡə.rə.sli] [US: ˈvɪ.ɡə.rə.sli]

erőteljesen

forcefully◼◼◻ adverb
[UK: ˈfɔː.sfə.li] [US: ˈfɔːr.sfə.li]

forcibly◼◻◻ adverb
[UK: ˈfɔː.sə.bli] [US: ˈfɔːr.sə.bli]

lustily◼◻◻ adverb
[UK: ˈlʌ.stɪ.li] [US: ˈlʌ.stə.li]

dinamically adverb
[UK: dɪnˈamɪkli] [US: dɪnˈæmɪkli]

robustfully adjective
[UK: rəʊˈbʌstf(ə)li ] [US: roʊˈbʌstf(ə)li ]

roundly adverb
[UK: ˈraʊnd.li] [US: ˈraʊnd.li]

the fore adjective
[UK: ðə fɔː(r)] [US: ðə ˈfɔːr]

vigoroso adverb
[UK: vˌɪɡɔːrˈəʊsəʊ] [US: vˌɪɡoːrˈoʊsoʊ]

12

You can find it in:

węgierskiangielski