słownik węgiersko-angielski » epizerk w języku angielskim

Sorry, no results!


Similar results:
węgierski: epimer, epifóra, epizód
angielski: epimer, episperm, epicarp, epicene, epicure

Please contribute to the Dictionary! Suggest a Translation: epizerk

You can find it in:

węgierskiangielski