słownik węgiersko-angielski » einen irrtum eingestehen w języku angielskim

Sorry, no results!


Similar results:
węgierski: ebben, eben, egyen, elken, ellen
angielski: eigen…, eileen, eaten, eden, eider

Please contribute to the Dictionary! Suggest a Translation: einen irrtum eingestehen

You can find it in:

węgierskiangielski