słownik węgiersko-angielski »

egyetlen w języku angielskim

węgierskiangielski
egyetlen

one◼◼◼ adjective
[UK: wʌn] [US: wʌn]

single◼◼◻ adjective
[UK: ˈsɪŋ.ɡl̩] [US: ˈsɪŋ.ɡl̩]

sole◼◼◻ adjective
[UK: səʊl] [US: soʊl]

unique◼◻◻ adjective
[UK: juː.ˈniːk] [US: juː.ˈniːk]

singular◼◻◻ adjective
[UK: ˈsɪŋ.ɡjʊ.lə(r)] [US: ˈsɪŋ.ɡjə.lər]

only◼◻◻ adjective
[UK: ˈəʊn.li] [US: ˈoʊn.li]

uniqueness [uniquenesses] noun
[UK: juː.ˈniːk.nəs] [US: juː.ˈniːk.nəs]

uniquity noun
[UK: juːnˈɪkwɪti] [US: juːnˈɪkwɪɾi]

egyetlen alkalommal történő melléknév

one-shot adjective
[UK: wʌn ʃɒt] [US: wʌn ˈʃɑːt]

egyetlen célja

his one thought[UK: hɪz wʌn ˈθɔːt] [US: ˈhɪz wʌn ˈθɔːt]

egyetlen célja, hogy …

his one thought is[UK: hɪz wʌn ˈθɔːt ɪz] [US: ˈhɪz wʌn ˈθɔːt ˈɪz]

egyetlen célja van

his one thought is[UK: hɪz wʌn ˈθɔːt ɪz] [US: ˈhɪz wʌn ˈθɔːt ˈɪz]

egyetlen célra törő melléknév

single-minded adjective
[UK: ˈsɪŋ.ɡl̩ ˈmaɪn.dɪd] [US: ˈsɪŋ.ɡl̩ ˈmaɪn.dəd]

egyetlen célt szem előtt tartó melléknév

single-minded adjective
[UK: ˈsɪŋ.ɡl̩ ˈmaɪn.dɪd] [US: ˈsɪŋ.ɡl̩ ˈmaɪn.dəd]

egyetlen csapással

at one swoop[UK: ət wʌn swuːp] [US: ət wʌn ˈswuːp]

egyetlen darab főnév

unique noun
[UK: juː.ˈniːk] [US: juː.ˈniːk]

egyetlen darabot alkotó melléknév

coalescent adjective
[UK: kəʊəlˈesənt] [US: koʊəlˈesənt]

egyetlen dolgot tartva szem előtt

with a single eye[UK: wɪð ə ˈsɪŋ.ɡl̩ aɪ] [US: wɪθ ə ˈsɪŋ.ɡl̩ ˈaɪ]

egyetlen dolog főnév

singleton [singletons] noun
[UK: ˈsɪŋɡl.tən] [US: ˈsɪŋ.ɡəl.tən]

egyetlen egy se

never a one[UK: ˈne.və(r) ə wʌn] [US: ˈne.vər ə wʌn]

egyetlen egy sem

never a one[UK: ˈne.və(r) ə wʌn] [US: ˈne.vər ə wʌn]

egyetlen ember

some one man[UK: sʌm wʌn mæn] [US: ˈsəm wʌn ˈmæn]

egyetlen érdekeltség által befolyásolt melléknév

monopolistic adjective
[UK: mə.ˌnɒ.pə.ˈlɪ.stɪk] [US: mə.ˌnɑː.pə.ˈlɪ.stɪk]

egyetlen eszmétől hajtott

one-ideaed[UK: wʌn] [US: wʌn]

egyetlen eszmétől megszállott

one-ideaed[UK: wʌn] [US: wʌn]

egyetlen fiam

my one and only son◼◼◼[UK: maɪ wʌn ənd ˈəʊn.li sʌn] [US: ˈmaɪ wʌn ænd ˈoʊn.li ˈsən]

egyetlen gondolat

greatest preoccupation[UK: ˈɡreɪt.ɪst pri:.ˌɒ.kjʊ.ˈpeɪʃ.n̩] [US: ˈɡreɪt.əst pri.ˌɑː.kjə.ˈpeɪʃ.n̩]

preoccupation [preoccupations] noun
[UK: pri:.ˌɒ.kjʊ.ˈpeɪʃ.n̩] [US: pri.ˌɑː.kjə.ˈpeɪʃ.n̩]

egyetlen gyerek főnév

only child [only children]◼◼◼ noun
[UK: ˈəʊn.li tʃaɪld] [US: ˈoʊn.li ˈtʃaɪld]

singleton [singletons]◼◼◻ noun
[UK: ˈsɪŋɡl.tən] [US: ˈsɪŋ.ɡəl.tən]

egyetlen gyermek főnév

only child [only children]◼◼◼ noun
[UK: ˈəʊn.li tʃaɪld] [US: ˈoʊn.li ˈtʃaɪld]

egyetlen harapással

at a single crunch[UK: ət ə ˈsɪŋ.ɡl̩ krʌntʃ] [US: ət ə ˈsɪŋ.ɡl̩ ˈkrəntʃ]

egyetlen húzásra

at one haul[UK: ət wʌn hɔːl] [US: ət wʌn ˈhɒl]

egyetlen jelölt főnév

unopposed candidate noun
[UK: ˌʌ.nə.ˈpəʊzd ˈkæn.dɪ.dət] [US: ˌʌ.nəˈpoʊzd ˈkæn.də.det]

egyetlen kötet (könyvsorozaté)

odd volume[UK: ɒd ˈvɒ.ljuːm] [US: ˈɑːd ˈvɑː.ljuːm]

egyetlen lelket sem láttam (átv)

I haven't seen a single soul[UK: ˈaɪ ˈhæv.n̩t ˈsiːn ə ˈsɪŋ.ɡl̩ səʊl] [US: ˈaɪ ˈhæ.vn̩t ˈsiːn ə ˈsɪŋ.ɡl̩ soʊl]

egyetlen mezőgazdasági termékre alapozott mezőg

mono-crop[UK: ˈmɒ.nəʊ krɒp] [US: ˈmoʊno.ʊ ˈkrɑːp]

egyetlen nősténnyel párosuló melléknév

monogynous adjective
[UK: mɒnˈəʊdʒɪnəs] [US: mɑːnˈoʊdʒɪnəs]

egyetlen növényfaj termesztése főnév

monoculture [monocultures] noun
[UK: ˈmɒ.nək.ʌl.tʃə(r)] [US: ˈmɒ.nək.ʌl.tʃər]

egyetlen olvasatú szó főnév

hapax noun
[UK: hˈapaks] [US: hˈæpæks]

12

You can find it in:

węgierskiangielski