słownik węgiersko-angielski »

egy w języku angielskim

węgierskiangielski
egy

single (one)◼◼◼ determiner definite
[UK: ˈsɪŋ.ɡl̩] [US: ˈsɪŋ.ɡl̩]

a [as]◼◻◻ noun
[UK: ə] [US: ə]

'un◼◻◻ determiner definite
[UK: ən] [US: ən]

an◼◻◻ noun
[UK: ən] [US: ˈæn]

egy

mono…[UK: ˈmɒ.nəʊ] [US: ˈmoʊno.ʊ]

Egy, kettő, három, indulj!

One two three go![UK: wʌn ˈtuː θriː ɡəʊ] [US: wʌn ˈtuː ˈθriː ˈɡoʊ]

egy (1)

one (1)◼◼◼[UK: wʌn] [US: wʌn]

egy (ember, dolog)

one◼◼◼[UK: wʌn] [US: wʌn]

egy (jó) tanubizonyság

a piece of evidence◼◼◼[UK: ə piːs əv ˈe.vɪ.dəns] [US: ə ˈpiːs əv ˈe.və.dəns]

egy a próbálkozók közül

also ran[UK: ˈɔːls.əʊ ræn] [US: ˈɒls.oʊ ˈræn]

egy a sok közül

one among many◼◼◼[UK: wʌn ə.ˈmʌŋ ˈmen.i] [US: wʌn ə.ˈmʌŋ ˈmen.i]

egy a tömegből

one from among the crowd[UK: wʌn frəm ə.ˈmʌŋ ðə kraʊd] [US: wʌn frəm ə.ˈmʌŋ ðə ˈkraʊd]

egy adag étel

mess[UK: mes] [US: ˈmes]

egy adag ital főnév

hit [hits] noun
[UK: hɪt] [US: ˈhɪt]

egy adag kábítószer főnév

hit [hits] noun
[UK: hɪt] [US: ˈhɪt]

egy adott személyben lévő melléknév

intrapersonal adjective

egy akarattal

with one accord[UK: wɪð wʌn əˈk.ɔːd] [US: wɪθ wʌn əˈk.ɔːrd]

egy akolnyi (vmi)

a pen of something[UK: ə pen əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ə ˈpen əv ˈsʌm.θɪŋ]

egy alak vált ki a tömegből

a figure rose from among the crowd[UK: ə ˈfɪ.ɡə(r) rəʊz frəm ə.ˈmʌŋ ðə kraʊd] [US: ə ˈfɪ.ɡjər roʊz frəm ə.ˈmʌŋ ðə ˈkraʊd]

egy alkalommal

on one occasion◼◼◼[UK: ɒn wʌn əˈk.eɪʒ.n̩] [US: ɑːn wʌn əˈk.eɪʒ.n̩]

egy állam hosszú keskeny kinyúló területsávja

pan-handle[UK: pæn ˈhæn.dl̩] [US: ˈpæn ˈhæn.dl̩]

egy alomnyi állat főnév

cast [casts] noun
[UK: kɑːst] [US: ˈkæst]

egy apától származó melléknév

consanguine adjective
[UK: kɒn.ˈsæŋ.ɡwɪn] [US: kɑːn.ˈsæŋ.ɡwɪn]

egy árbocot elragadtak a hullámok

a mast went by the board[UK: ə mɑːst ˈwent baɪ ðə bɔːd] [US: ə ˈmæst ˈwent baɪ ðə ˈbɔːrd]

egy árnyalatnyi

smack[UK: smæk] [US: ˈsmæk]

egy árnyalatnyi hamisság van a jellemében (átv)

there is a smack of insincerity in his character[UK: ðeə(r) ɪz ə smæk əv ˌɪn.sɪn.ˈse.rɪ.ti ɪn hɪz ˈkæ.rək.tə(r)] [US: ˈðer ˈɪz ə ˈsmæk əv ˌɪn.sɪn.ˈse.rɪ.ti ɪn ˈhɪz ˈke.rɪk.tər]

egy árnyalattal kékebb a kelleténél

a shade too blue[UK: ə ʃeɪd tuː bluː] [US: ə ˈʃeɪd ˈtuː ˈbluː]

egy árva lélek sem

not a solitary one[UK: nɒt ə ˈsɒ.lɪ.tri wʌn] [US: ˈnɑːt ə ˈsɑː.lə.ˌte.ri wʌn]

egy árva lélek sem volt ott

there wasn't a bloody soul there[UK: ðeə(r) ˈwɒznt ə ˈblʌ.di səʊl ðeə(r)] [US: ˈðer ˈwɑː.zənt ə ˈblʌ.di soʊl ˈðer]

egy asszonnyal

with a woman◼◼◼[UK: wɪð ə ˈwʊ.mən] [US: wɪθ ə ˈwʊ.mən]

egy ásványt tartalmazó melléknév
ásv

monomineral adjective
[UK: mˈɒnəʊmˌɪnərəl] [US: mˈɑːnoʊmˌɪnɚrəl]

egy asztalnál ülő társaság főnév

tableful [tablesful] noun
[UK: ˈteɪbl.fʊl] [US: ˈteɪ.bəl.ˌfʊl]

egy asztalt szeretnék foglalni, kérem

I'd like to book a table, please[UK: aɪd ˈlaɪk tuː bʊk ə ˈteɪb.l̩ pliːz] [US: aɪd ˈlaɪk ˈtuː ˈbʊk ə ˈteɪb.l̩ ˈpliːz]

egy asztalt szeretnék két főre

a table for two, please[UK: ə ˈteɪb.l̩ fɔː(r) ˈtuː pliːz] [US: ə ˈteɪb.l̩ ˈfɔːr ˈtuː ˈpliːz]

egy autó húzott el

a car roared by[UK: ə kɑː(r) rɔːd baɪ] [US: ə ˈkɑːr ˈrɔːrd baɪ]

egy autóbuszra való ember főnév

busload noun
[UK: bəsˈlod] [US: bəsˈlod]

egy az ezerhez az esélye annak, hogy …

it's a thousand to one that[UK: ɪts ə ˈθaʊz.n̩d tuː wʌn ðæt] [US: ɪts ə ˈθaʊz.n̩d ˈtuː wʌn ˈðæt]

egy bájt

one-byte[UK: wʌn baɪt] [US: wʌn ˈbaɪt]

egy barátjánál száll meg

stay with a friend[UK: steɪ wɪð ə ˈfrend] [US: ˈsteɪ wɪθ ə ˈfrend]

egy barátom

a friend of mine◼◼◼[UK: ə ˈfrend əv maɪn] [US: ə ˈfrend əv ˈmaɪn]

12

You can find it in:

węgierskiangielski