słownik węgiersko-angielski »

cövek w języku angielskim

węgierskiangielski
cövek főnév

pin [pins]◼◼◼ noun
[UK: pɪn] [US: ˈpɪn]

stake [stakes]◼◼◼ noun
[UK: steɪk] [US: ˈsteɪk]

spike [spikes]◼◼◼ noun
[UK: spaɪk] [US: ˈspaɪk]

peg [pegs]◼◼◻ noun
[UK: peɡ] [US: ˈpeɡ]

picket [pickets]◼◻◻ noun
[UK: ˈpɪkɪt] [US: ˈpɪkət]

pale [pales] noun
[UK: peɪl] [US: ˈpeɪl]

paling noun
[UK: ˈpeɪl.ɪŋ] [US: ˈpeɪl.ɪŋ]

spiling noun
[UK: spˈaɪlɪŋ] [US: spˈaɪlɪŋ]

stock [stocks] noun
[UK: stɒk] [US: ˈstɑːk]

cövek (dobójátéké) főnév

hob noun
[UK: hɒb] [US: ˈhɑːb]

cövekbeverés főnév

poling [polings] noun
[UK: ˈpolɪŋ] [US: ˈpolɪŋ]

cövekek

paling[UK: ˈpeɪl.ɪŋ] [US: ˈpeɪl.ɪŋ]

cövekel ige

spike [spiked, spiked, spiking, spikes]◼◼◼ verb
[UK: spaɪk] [US: ˈspaɪk]

cövekelt melléknév

pegged◼◼◼ adjective
[UK: peɡd] [US: ˈpeɡd]

(le)cövekelés főnév

pegging noun
[UK: ˈpe.ɡɪŋ] [US: ˈpe.ɡɪŋ]

cöveket kihúz ige

unpeg verb
[UK: ˈʌn.ˈpeɡ] [US: ən.ˈpeɡ]

cöveket lever

stake out[UK: steɪk ˈaʊt] [US: ˈsteɪk ˈaʊt]

cöveket ver ige

stake [staked, staked, staking, stakes]◼◼◼ verb
[UK: steɪk] [US: ˈsteɪk]

cövekkihúzó főnév

spike-drawer noun
[UK: spaɪk drɔː(r)] [US: ˈspaɪk ˈdrɔːr]

cövekkihúzó főnév
vasút

spike-extractor noun
[UK: spaɪk ɪk.ˈstræk.tə(r)] [US: ˈspaɪk ɪk.ˈstræk.tər]

cövekleverés főnév

staking noun
[UK: ˈsteɪkɪŋ] [US: ˈsteɪkɪŋ]

cövekleverő (lóversenyen) melléknév

staker adjective
[UK: ˈsteɪkə(r)] [US: ˈsteɪkər]

cövekverő főnév

leader [leaders] noun
[UK: ˈliː.də(r)] [US: ˈliː.dər]

hajó cövek főnév

bollard [bollards] noun
[UK: ˈbɒ.ləd] [US: ˈbɑː.lərd]

hajócövek főnév

bollard [bollards]◼◼◼ noun
[UK: ˈbɒ.ləd] [US: ˈbɑː.lərd]

jelzőcövek főnév

pin [pins] noun
[UK: pɪn] [US: ˈpɪn]

kicövekel

stake out◼◼◼ verb
[UK: steɪk ˈaʊt] [US: ˈsteɪk ˈaʊt]

peg out◼◼◻ verb
[UK: peɡ ˈaʊt] [US: ˈpeɡ ˈaʊt]

spile [spiles] noun
[UK: spaɪl] [US: spaɪl]

kicövekelés főnév

staking noun
[UK: ˈsteɪkɪŋ] [US: ˈsteɪkɪŋ]

kitűzött cövek főnév

spad [spads] noun
[UK: spˈad] [US: spˈæd]

kitűző cövek

spud[UK: spʌd] [US: ˈspəd]

körülcövekel ige

picket [picketed, picketed, picketing, pickets]◼◼◼ verb
[UK: ˈpɪkɪt] [US: ˈpɪkət]

lecövekel ige

peg down verb
[UK: peɡ daʊn] [US: ˈpeɡ ˈdaʊn]

mérőcövek főnév

range-pole noun
[UK: reɪndʒ pəʊl] [US: ˈreɪndʒ poʊl]

staff [staves] irregular noun
[UK: stɑːf] [US: ˈstæf]

stake [stakes] noun
[UK: steɪk] [US: ˈsteɪk]

sátorcövek főnév

tent-peg◼◼◼ noun
[UK: tent peɡ] [US: ˈtent ˈpeɡ]

ácsolócövek főnév

drift-pin noun
[UK: drɪft pɪn] [US: ˈdrɪft ˈpɪn]

áll, mint a cövek (átv)

stand stiff as a post[UK: stænd stɪf əz ə pəʊst] [US: ˈstænd ˈstɪf ˈæz ə poʊst]

12

You can find it in:

węgierskiangielski