słownik węgiersko-angielski »

bitorol (vmit) w języku angielskim

węgierskiangielski
bitorol (vmit) ige

impinge on something verb
[UK: ɪm.ˈpɪndʒ ɒn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˌɪm.ˈpɪndʒ ɑːn ˈsʌm.θɪŋ]

impinge upon something verb
[UK: ɪm.ˈpɪndʒ ə.ˈpɒn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˌɪm.ˈpɪndʒ ə.ˈpɑːn ˈsʌm.θɪŋ]

usurp on something verb
[UK: juː.ˈzɜːp ɒn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˌjuː.ˈsɝːp ɑːn ˈsʌm.θɪŋ]

usurp upon something verb
[UK: juː.ˈzɜːp ə.ˈpɒn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˌjuː.ˈsɝːp ə.ˈpɑːn ˈsʌm.θɪŋ]

You can find it in:

węgierskiangielski