słownik węgiersko-angielski » belépés w języku angielskim

węgierskiangielski
belépés főnév

entry◼◼◼ noun
[UK: ˈen.tri] [US: ˈen.tri]

access◼◼◻ noun
[UK: ˈæk.ses] [US: ˈæk.ˌses]

admission◼◼◻ noun
[UK: əd.ˈmɪʃ.n̩] [US: æd.ˈmɪʃ.n̩]

enter◼◼◻ noun
[UK: ˈen.tə(r)] [US: ˈen.tər]

entering◼◼◻ noun
[UK: ˈen.tər.ɪŋ] [US: ˈen.tər.ɪŋ]

ingoing◼◼◻ noun
[UK: ˈɪn.ɡəʊɪŋ] [US: ˈɪnɡo.ʊɪŋ]

entrance◼◻◻ noun
[UK: ɪn.ˈtrɑːns] [US: ˈen.trəns]

affiliation noun
[UK: ə.ˌfɪ.li.ˈeɪʃ.n̩] [US: ə.ˌfɪ.li.ˈeɪʃ.n̩]

footing noun
[UK: ˈfʊt.ɪŋ] [US: ˈfʊt.ɪŋ]

incoming noun
[UK: ˌɪnˈk.ʌm.ɪŋ] [US: ˈɪnˌk.ʌm.ɪŋ]

belépés főnév
US

entree noun
[UK: ˈɒn.treɪ] [US: ˈɑːn.ˌtre]

belépés (zenei) (átv) főnév

intrada noun
[UK: ˈɪntrədə] [US: ˈɪntrədə]

belépés csak hivatalos ügyben

no admittance except on business[UK: nəʊ əd.ˈmɪtns ɪk.ˈsept ɒn ˈbɪz.nəs] [US: ˈnoʊ əd.ˈmɪ.təns ɪk.ˈsept ɑːn ˈbɪz.nəs]

belépés díjtalan

admission free[UK: əd.ˈmɪʃ.n̩ friː] [US: æd.ˈmɪʃ.n̩ ˈfriː]

belépések

entries◼◼◼[UK: ˈen.trɪz] [US: ˈen.triz]

belépési díj

entrance-fee[UK: ɪn.ˈtrɑːns fiː] [US: ˈen.trəns ˈfiː]

entry-money[UK: ˈen.tri ˈmʌ.ni] [US: ˈen.tri ˈmʌ.ni]

belépési engedély főnév

admission noun
[UK: əd.ˈmɪʃ.n̩] [US: æd.ˈmɪʃ.n̩]

admittance noun
[UK: əd.ˈmɪtns] [US: əd.ˈmɪ.təns]

belépési feltételek

entry conditions◼◼◼[UK: ˈen.tri kən.ˈdɪʃ.n̩z] [US: ˈen.tri kən.ˈdɪʃ.n̩z]

belépési hiba

entry error[UK: ˈen.tri ˈe.rə(r)] [US: ˈen.tri ˈe.rər]

belépéskor

on entry◼◼◼[UK: ɒn ˈen.tri] [US: ɑːn ˈen.tri]

belépést feljegyez ige

book in verb

engedély (belépési) főnév

admission◼◼◼ noun
[UK: əd.ˈmɪʃ.n̩] [US: æd.ˈmɪʃ.n̩]

hangszer újra belépése

re-entry of an instrument[UK: riː ˈen.tri əv ən ˈɪn.strʊ.mənt] [US: ˈreɪ ˈen.tri əv ˈæn ˈɪn.strə.mənt]

reentry of an instrument[UK: ri.ˈɪn.tri əv ən ˈɪn.strʊ.mənt] [US: ri.ˈɪn.tri əv ˈæn ˈɪn.strə.mənt]

ingyenes belépés

free admission◼◼◼[UK: friː əd.ˈmɪʃ.n̩] [US: ˈfriː æd.ˈmɪʃ.n̩]

ismételt belépés főnév

re-entry noun
[UK: riː ˈen.tri] [US: ˈreɪ ˈen.tri]

reentry noun
[UK: ri.ˈɪn.tri] [US: ri.ˈɪn.tri]

közbelépés főnév

intervention◼◼◼ noun
[UK: ˌɪn.tə.ˈven.ʃn̩] [US: ˌɪn.tər.ˈven.tʃn̩]

action◼◻◻ noun
[UK: ˈæk.ʃn̩] [US: ˈæk.ʃn̩]

mediation◼◻◻ noun
[UK: ˌmiː.dɪ.ˈeɪʃ.n̩] [US: ˌmi.di.ˈeɪʃ.n̩]

interpellation noun
[UK: ɪn.ˌtɜː.pə.ˈleɪʃ.n̩] [US: ɪn.ˌtɝː.pə.ˈleɪʃ.n̩]

interposal noun
[UK: ˌɪn.tɜː.ˈpəʊzl] [US: ˌɪn.tɜː.ˈpəʊzl]

interposition noun
[UK: ˌɪn.tə.pə.ˈzɪʃ.n̩] [US: ˌɪn.tə.pə.ˈzɪʃ.n̩]

interposure noun
[UK: ˌɪntəpˈəʊʒə] [US: ˌɪntɚpˈoʊʒɚ]

intervening noun
[UK: ˌɪn.tə.ˈviːn.ɪŋ] [US: ˌɪn.tər.ˈviːn.ɪŋ]

közbelépés főnév
jog

estoppage noun
[UK: ˈestɒpɪdʒ] [US: ˈestɑːpɪdʒ]

közbelépés (átv) főnév

intermeddling noun
[UK: ˌɪntəmˈedlɪŋ] [US: ˌɪntɚmˈedlɪŋ]

újbóli belépés

re-entering[UK: riː ˈen.tər.ɪŋ] [US: ˈreɪ ˈen.tər.ɪŋ]

12

You can find it in:

węgierskiangielski