słownik węgiersko-angielski »

bámul w języku angielskim

węgierskiangielski
bámul ige

stare [stared, stared, staring, stares]◼◼◼ verb
[UK: steə(r)] [US: ˈster]

gaze (to stare intently or earnestly) [gazed, gazed, gazing, gazes]◼◼◻ verb
[UK: ɡeɪz] [US: ˈɡeɪz]

admire [admired, admired, admiring, admires]◼◼◻ verb
[UK: əd.ˈmaɪə(r)] [US: æd.ˈmaɪr]

wonder [wondered, wondered, wondering, wonders]◼◻◻ verb
[UK: ˈwʌn.də(r)] [US: ˈwʌn.dər]

peer (gaze, stare) [peered, peered, peering, peers]◼◻◻ verb
[UK: pɪə(r)] [US: ˈpɪr]

marvel [marvelled, marvelled, marvelling, marvels]◼◻◻ verb
[UK: ˈmɑːv.l̩] [US: ˈmɑːrv.l̩]

gawp (GB) [gawped, gawped, gawping, gawps]◼◻◻ verb
[UK: ɡɔːp] [US: ɡɔːp]

gawk at◼◻◻ verb
[UK: ɡɔːk ət] [US: ˈɡɒk ət]

gawp at◼◻◻ verb
[UK: ɡɔːp ət] [US: ɡɔːp ət]

mire [mired, mired, miring, mires] verb
[UK: ˈmaɪə(r)] [US: ˈmaɪr]

bámul (vmre) ige

pore on something verb
[UK: pɔː(r) ɒn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈpɔːr ɑːn ˈsʌm.θɪŋ]

pore upon something verb
[UK: pɔː(r) ə.ˈpɒn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈpɔːr ə.ˈpɑːn ˈsʌm.θɪŋ]

bámul a semmibe

gaze into space[UK: ɡeɪz ˈɪn.tə speɪs] [US: ˈɡeɪz ˌɪn.ˈtuː ˈspeɪs]

stare into vacancy[UK: steə(r) ˈɪn.tə ˈveɪk.ən.si] [US: ˈster ˌɪn.ˈtuː ˈveɪk.ən.si]

bámul vkre

gape at somebody[UK: ɡeɪp ət ˈsʌm.bə.di] [US: ˈɡeɪp ət ˈsʌm.ˌbɑː.di]

bámul vkt (vmt) ige

keep staring in somebody something verb
[UK: kiːp ˈsteər.ɪŋ ɪn ˈsʌm.bə.di ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈkiːp ˈster.ɪŋ ɪn ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈsʌm.θɪŋ]

bámulat főnév

admiration◼◼◼ noun
[UK: ˌæd.mə.ˈreɪʃ.n̩] [US: ˌæd.mə.ˈreɪʃ.n̩]

infatuation [infatuations] noun
[UK: ɪn.ˌfæ.tʃʊ.ˈeɪʃ.n̩] [US: ˌɪn.ˌfæ.tʃuː.ˈeɪʃ.n̩]

bámulatba ejt ige

astonish [astonished, astonished, astonishing, astonishes]◼◼◼ verb
[UK: ə.ˈstɒ.nɪʃ] [US: ə.ˈstɑː.nɪʃ]

sensationalize [sensationalized, sensationalized, sensationalizing, sensationalizes] verb
[UK: sen.ˌse.ʃə.nə.ˈlaɪz] [US: sen.ˌse.ʃə.nə.ˈlaɪz]

bámulatba ejtő melléknév

astonishing◼◼◼ adjective
[UK: ə.ˈstɒ.nɪʃ.ɪŋ] [US: ə.ˈstɑː.nɪʃ.ɪŋ]

astonished adjective
[UK: ə.ˈstɒ.nɪʃt] [US: ə.ˈstɑː.nɪʃt]

bámulatos melléknév

amazing◼◼◼ adjective
[UK: ə.ˈmeɪz.ɪŋ] [US: ə.ˈmeɪz.ɪŋ]

bámulatos melléknév
US

marvelous◼◼◻ adjective
[UK: ˈmɑː.və.ləs] [US: ˈmɑːr.və.ləs]

bámulatos melléknév

gorgeous◼◼◻ adjective
[UK: ˈɡɔː.dʒəs] [US: ˈɡɔːr.dʒəs]

wonderful◼◼◻ adjective
[UK: ˈwʌn.də.fəl] [US: ˈwʌn.dər.fəl]

bámulatos melléknév
GB

marvellous◼◼◻ adjective
[UK: ˈmɑːv.ləs] [US: ˈmɑːrv.ləs]

bámulatos melléknév

prodigious◼◻◻ adjective
[UK: prə.ˈdɪ.dʒəs] [US: prə.ˈdɪ.dʒəs]

wondrous◼◻◻ adjective
[UK: ˈwʌn.drəs] [US: ˈwʌn.drəs]

surprising◼◻◻ adjective
[UK: sə.ˈpraɪz.ɪŋ] [US: sər.ˈpraɪz.ɪŋ]

immensive adjective
[UK: ɪmˈensɪv] [US: ɪmˈensɪv]

bámulatos dolog főnév

stunt [stunts] noun
[UK: stʌnt] [US: ˈstənt]

bámulatosan

amazingly◼◼◼ adverb
[UK: ə.ˈmeɪ.zɪŋ.li] [US: ə.ˈmeɪ.zɪŋ.li]

admirably◼◼◻ adverb
[UK: ˈæd.mə.rə.bli] [US: ˈæd.mə.rə.bli]

astonishingly◼◻◻ adverb
[UK: ə.ˈstɒ.nɪ.ʃɪŋ.li] [US: ə.ˈstɑː.nɪ.ʃɪŋ.li]

prodigiously◼◻◻ adverb
[UK: prə.ˈdɪ.dʒə.sli] [US: proˈdɪ.dʒə.sli]

stunningly◼◻◻ adjective

wondrously◼◻◻ adverb
[UK: wondrou.slei] [US: wondrou.slei]

wondrous adverb
[UK: ˈwʌn.drəs] [US: ˈwʌn.drəs]

bámulatot keltő melléknév

awe-inspiring adjective
[UK: ɔː ɪn.ˈspaɪər.ɪŋ] [US: ˈɑː ˌɪn.ˈspaɪr.ɪŋ]

12

You can find it in:

węgierskiangielski