słownik Węgiersko-Angielski »

ügyes w języku angielskim

WęgierskiAngielski
ügyes (kéz) melléknév

nice [nicer, nicest]◼◼◼ adjective
[UK: naɪs] [US: ˈnaɪs]

ügyes melléknév
US

skillful◼◼◻ adjective
[UK: ˈskɪl.fl̩] [US: ˈskɪl.fl̩]

ügyes melléknév
GB

skilful◼◼◻ adjective
[UK: ˈskɪl.fəl] [US: ˈskɪl.fəl]

ügyes (személy, tárgy) melléknév

handy (object) [handier, handiest]◼◼◼ adjective
[UK: ˈhæn.di] [US: ˈhæn.di]

ügyes melléknév

good [better, best]◼◼◼ adjective
[UK: ɡʊd] [US: ˈɡʊd]

clever [cleverer, cleverest]◼◼◼ adjective
[UK: ˈkle.və(r)] [US: ˈkle.vər]

smart [smarter, smartest]◼◼◻ adjective
[UK: smɑːt] [US: ˈsmɑːrt]

neat [neater, neatest]◼◼◻ adjective
[UK: niːt] [US: ˈniːt]

able [abler, ablest]◼◼◻ adjective
[UK: ˈeɪb.l̩] [US: ˈeɪb.l̩]

capable◼◼◻ adjective
[UK: ˈkeɪ.pəb.l̩] [US: ˈkeɪ.pəb.l̩]

skilled◼◼◻ adjective
[UK: skɪld] [US: ˈskɪld]

adept◼◼◻ adjective
[UK: ˈæ.dept] [US: ə.ˈdept]

ingenious◼◼◻ adjective
[UK: ɪn.ˈdʒiː.nɪəs] [US: ˌɪn.ˈdʒiː.njəs]

deft [defter, deftest]◼◼◻ adjective
[UK: deft] [US: ˈdeft]

slick [slicker, slickest]◼◼◻ adjective
[UK: slɪk] [US: sˈlɪk]

expert◼◼◻ adjective
[UK: ˈek.spɜːt] [US: ˈek.spərt]

astute◼◼◻ adjective
[UK: ə.ˈstjuːt] [US: ə.ˈstuːt]

cunning◼◼◻ adjective
[UK: ˈkʌn.ɪŋ] [US: ˈkʌn.ɪŋ]

dexterous◼◼◻ adjective
[UK: ˈdek.strəs] [US: ˈdek.strəs]

practical◼◼◻ adjective
[UK: ˈpræk.tɪk.l̩] [US: ˈpræk.tək.l̩]

ready [readier, readiest]◼◻◻ adjective
[UK: ˈre.di] [US: ˈre.di]

adroit◼◻◻ adjective
[UK: ə.ˈdrɔɪt] [US: ə.ˌdrɔɪt]

clean [cleaner, cleanest]◼◻◻ adjective
[UK: kliːn] [US: ˈkliːn]

useful◼◻◻ adjective
[UK: ˈjuː.sfəl] [US: ˈjuː.sfəl]

sleek [sleeker, sleekest]◼◻◻ adjective
[UK: sliːk] [US: sˈliːk]

artful◼◻◻ adjective
[UK: ˈɑːt.fl̩] [US: ˈɑːrt.fl̩]

crafted◼◻◻ adjective
[UK: krɑːf.tɪd] [US: ˈkræf.təd]

versatile◼◻◻ adjective
[UK: ˈvɜː.sə.taɪl] [US: ˈvɝː.sə.təl]

dextrous◼◻◻ adjective
[UK: ˈdek.strəs] [US: ˈdek.strəs]

knowing◼◻◻ adjective
[UK: ˈnəʊɪŋ] [US: ˈnoʊɪŋ]

masterly◼◻◻ adjective
[UK: ˈmɑːst.ə.li] [US: ˈmæst.r̩.li]

ügyes főnév

feat [feats]◼◻◻ noun
[UK: fiːt] [US: ˈfiːt]

ügyes melléknév

dab◼◻◻ adjective
[UK: dæb] [US: ˈdæb]

politic◼◻◻ adjective
[UK: ˈpɒ.lɪ.tɪk] [US: ˈpɑː.lə.ˌtɪk]

facile◼◻◻ adjective
[UK: ˈfæ.saɪl] [US: ˈfæ.səl]

natty [nattier, nattiest]◼◻◻ adjective
[UK: ˈnæ.ti] [US: ˈnæ.ti]

acute [acuter, acutest]◼◻◻ adjective
[UK: ə.ˈkjuːt] [US: ə.ˈkjuːt]

expeditious adjective
[UK: ˌek.spɪ.ˈdɪ.ʃəs] [US: ˌek.spə.ˈdɪ.ʃəs]

nimble-fingered adjective
[UK: ˈnɪm.bl̩ ˈfɪŋ.ɡəd] [US: ˈnɪm.bl̩ ˈfɪŋ.ɡərd]

ügyes főnév

skilly noun
[UK: ˈskɪ.li] [US: ˈskɪ.li]

12

Więcej opcji wyszukiwania:

WęgierskiAngielski