słownik węgiersko-angielski »

éles w języku angielskim

węgierskiangielski
éles

sharp [sharper, sharpest]◼◼◼ adjective
[UK: ʃɑːp] [US: ˈʃɑːrp]

live◼◼◻ adjective
[UK: laɪv] [US: ˈlaɪv]

hard [harder, hardest]◼◼◻ adjective
[UK: hɑːd] [US: ˈhɑːrd]

keen [keener, keenest]◼◼◻ adjective
[UK: kiːn] [US: ˈkiːn]

fine [finer, finest]◼◻◻ adjective
[UK: faɪn] [US: ˈfaɪn]

smart [smarter, smartest]◼◻◻ adjective
[UK: smɑːt] [US: ˈsmɑːrt]

cutting [cuttings]◼◻◻ noun
[UK: ˈkʌt.ɪŋ] [US: ˈkʌt.ɪŋ]

quick [quicker, quickest]◼◻◻ adjective
[UK: kwɪk] [US: ˈkwɪk]

acute [acuter, acutest]◼◻◻ adjective
[UK: ə.ˈkjuːt] [US: ə.ˈkjuːt]

shrill [shriller, shrillest]◼◻◻ adjective
[UK: ʃrɪl] [US: ˈʃrɪl]

edged◼◻◻ adjective
[UK: edʒd] [US: ˈedʒd]

piercing◼◻◻ adjective
[UK: ˈpɪəs.ɪŋ] [US: ˈpɪrs.ɪŋ]

pointed◼◻◻ adjective
[UK: ˈpɔɪn.tɪd] [US: ˌpɔɪn.təd]

edgy◼◻◻ adjective
[UK: ˈe.dʒi] [US: ˈe.dʒi]

harsh [harsher, harshest]◼◻◻ adjective
[UK: hɑːʃ] [US: ˈhɑːrʃ]

sharp-edged◼◻◻ adjective
[UK: ʃɑːp edʒd] [US: ˈʃɑːrp ˈedʒd]

perspicacious◼◻◻ adjective
[UK: ˌpɜː.spɪˈk.eɪ.ʃəs] [US: ˌpɝː.spɪˈk.eɪ.ʃəs]

rough [rougher, roughest]◼◻◻ adjective
[UK: rʌf] [US: ˈrəf]

penetrating◼◻◻ adjective
[UK: ˈpe.nɪ.treɪt.ɪŋ] [US: ˈpe.nə.ˌtret.ɪŋ]

eager◼◻◻ adjective
[UK: ˈiː.ɡə(r)] [US: ˈiː.ɡər]

nipping◼◻◻ adjective
[UK: ˈnɪp.ɪŋ] [US: ˈnɪp.ɪŋ]

pinching◼◻◻ adjective
[UK: ˈpɪntʃ.ɪŋ] [US: ˈpɪntʃ.ɪŋ]

exquisite adjective
[UK: ɪk.ˈskwɪz.ɪt] [US: ɪk.ˈskwɪz.ɪt]

keen to adjective

keen-edged adjective
[UK: kiːn edʒd] [US: ˈkiːn ˈedʒd]

mordant adjective
[UK: ˈmɔːdnt] [US: ˈmɔːr.dənt]

pungent adjective
[UK: ˈpʌn.dʒənt] [US: ˈpʌn.dʒənt]

stinging adjective
[UK: ˈstɪŋɪŋ] [US: ˈstɪŋɪŋ]

strident adjective
[UK: ˈstraɪdnt] [US: ˈstraɪ.dənt]

have a sharp edge adjective
[UK: həv ə ʃɑːp edʒ] [US: həv ə ˈʃɑːrp ˈedʒ]

nippy adjective
[UK: ˈnɪ.pi] [US: ˈnɪ.pi]

piping noun
[UK: ˈpaɪp.ɪŋ] [US: ˈpaɪp.ɪŋ]

plucky [pluckier, pluckiest] adjective
[UK: ˈplʌk.i] [US: ˈplʌk.i]

poignant adjective
[UK: ˈpɔɪ.njənt] [US: ˌpɔɪ.njənt]

clangorous adjective
[UK: ˈklæŋ.ə.rəs] [US: ˈklæŋ.ə.rəs]

crispy [crispier, crispiest] adjective
[UK: ˈkrɪ.spi] [US: ˈkrɪ.spi]

have a keen edge adjective
[UK: həv ə kiːn edʒ] [US: həv ə ˈkiːn ˈedʒ]

sarky noun
[UK: sˈɑːki] [US: sˈɑːrki]

scabrid noun
[UK: skˈabrɪd] [US: skˈæbrɪd]

stridence noun
[UK: strˈaɪdəns] [US: strˈaɪdəns]

12

You can find it in:

węgierskiangielski