słownik węgiersko-angielski »

[key] w języku angielskim

Showing results for key
Search instead for [key]
węgierskiangielski
Key

Key◼◼◼[UK: kiː] [US: ˈkiː]

Keyit (ásv) főnév

Keyite noun
[UK: kˈiːaɪt] [US: kˈiːaɪt]

Keynes főnév

Keynes◼◼◼ noun
[UK: ˈkeɪnz] [US: ˈkeɪnz]

keynesianizmus

Keynesianism[UK: ˈkeɪnzɪənɪz(ə)m ] [US: ˈkeɪnziənɪz(ə)m ]

Keystoneit (ásv) főnév

Keystoneite noun
[UK: kˈiːstəʊnˌaɪt] [US: kˈiːstoʊnˌaɪt]

Hickey

hickey◼◼◼

ivási kéynszerben szenvedő (dipsomaniacus) főnév

dipsomaniac noun
[UK: ˌdɪp.sə.ˈmeɪ.nɪæk] [US: ˌdɪp.sə.ˈmeɪ.nɪæk]

Jack Daniel's whiskey főnév

JD (Jack Daniel's whiskey) noun

Starkeyit (ásv) főnév

Starkeyite noun
[UK: stˈɑːkiˌaɪt] [US: stˈɑːrkɪˌaɪt]

whiskey főnév

corn (corn whiskey, corn whisky)◼◼◼ noun
[UK: kɔːn] [US: ˈkɔːrn]

You can find it in:

węgierskiangielski