słownik polsko-niemiecki »

nara w języku niemieckim

polskiniemiecki
nara

adieu

auf Wiedersehen

Guetn Tag

tschüs

tschüss

tschüß

narażenie na promieniowanie

Strahlenexposition

die Strahlenbelastung [der Strahlenbelastung; die Strahlenbelastungen] Substantiv

narażenie na zanieczyszczenia

Schadstoffexposition

You can find it in:

polskiniemiecki