słownik Polsko-Angielski »

dziękuję w języku angielskim

PolskiAngielski
dziękuję interjection

no, thanksinterjection
[UK: nəʊ θæŋks] [US: ˈnoʊ ˈθæŋks]

no thank you(polite way of saying no)
interjection
[UK: nəʊ θæŋk juː] [US: ˈnoʊ ˈθæŋk ˈjuː]

thank you(an expression of gratitude)
interjection
[UK: θæŋk juː] [US: ˈθæŋk ˈjuː]

thanks(used to express appreciation or gratitude)
interjection
[UK: θæŋks] [US: ˈθæŋks]

dziękuję phrase

I'm fine, thank you(expected, polite response to How are you?)
phrase
[UK: aɪm faɪn θæŋk juː] [US: ˈaɪm ˈfaɪn ˈθæŋk ˈjuː]

I'm good(no, thank you)
phrase

dziękuję bardzo interjection

thank you very much(greater gratitude than "thank you")
interjection
[UK: θæŋk juː ˈver.i ˈmʌtʃ] [US: ˈθæŋk ˈjuː ˈver.i ˈmʌtʃ]

dziękuję za pomoc [formal] phrase

thanks for your helpphrase
[UK: θæŋks fɔː(r) jɔː(r) help] [US: ˈθæŋks ˈfɔːr ˈjɔːr ˈhelp]

z góry dziękuję interjection

thanks in advanceinterjection