słownik Niemiecko-Węgierski »

stemmen w języku węgierskim

NiemieckiWęgierski
stemmen [stemmte; hat gestemmt] Verb
[ˈʃtɛmən]

kinyom◼◼◼ige
sport

támaszt◼◼◻ige

bedob (italt)ige

feszítige

nekiszorítige

die Stemme [der Stemme; die Stemmen] Substantiv
[ˈʃtɛmə]

támaszfőnév

stemmen, sich [stemmte; hat gestemmt] Verb

nekitámaszkodik◼◼◼ige

anstemmen [stemmte an; hat angestemmt] Verb

nekifeszítige

nekiszorítige

odatámasztige

aufstemmen [stemmte auf; hat aufgestemmt] Verb

felfeszít◼◼◼ige

feltámasztige

feltörige

feszítővassal kinyitkifejezés

megtámasztige

nekitámaszkodikige

ausstemmen [stemmte aus; hat ausgestemmt] Verb

kivájige

kivésige

dagegenstemmen [stemmte sich dagegen; hat sich dagegengestemmt] Verb

ellenszegülige

szembehelyezkedikige

szembeszegülige

einstemmen [stemmte ein; hat eingestemmt] Verb

belökige

betámasztige

kitámasztige