słownik niemiecko-węgierski »

er hatte schon die türklinke in der hand w języku węgierskim

niemieckiwęgierski
Er hatte schon die Türklinke in der Hand.

A keze már a kilincsen volt.

You can find it in:

niemieckiwęgierski