słownik angielsko-węgierski »

taken w języku węgierskim

angielskiwęgierski
taken [UK: ˈteɪkən]
[US: ˈteɪkən]

tett◼◼◼ főnév melléknév

foglalt◼◼◼ melléknév

taken aback adjective
[UK: ˈteɪkən ə.ˈbæk]
[US: ˈteɪkən ə.ˈbæk]

meglepett◼◼◼ melléknév

taken all round [UK: ˈteɪkən ɔːl ˈraʊnd]
[US: ˈteɪkən ɔːl ˈraʊnd]

mindent összevetve

mindent összevéve

taken all together adverb

együttvéve◼◼◼ határozószó

taken as a whole [UK: ˈteɪkən əz ə həʊl]
[US: ˈteɪkən ˈæz ə hoʊl]

egészében véve◼◼◼

egészben véve

taken from life [UK: ˈteɪkən frəm laɪf]
[US: ˈteɪkən frəm ˈlaɪf]

életből vett

hús-vér főnév

taken out of context verb
[UK: ˈteɪkən ˈaʊt əv ˈkɒn.tekst]
[US: ˈteɪkən ˈaʊt əv ˈkɑːn.tekst]

kiragadott◼◼◼ ige

taken side-face [UK: ˈteɪkən saɪd feɪs]
[US: ˈteɪkən ˈsaɪd ˈfeɪs]

oldalról felvett

profilból felvett

all the seats are taken [UK: ɔːl ðə siːts ə(r) ˈteɪkən]
[US: ɔːl ðə ˈsiːts ˈɑːr ˈteɪkən]

minden hely foglalt

be overtaken with surprise [UK: bi ˌəʊv.ə.ˈteɪkən wɪð sə.ˈpraɪz]
[US: bi ˌoʊv.ə.ˈteɪkən wɪθ sər.ˈpraɪz]

tátva marad a szája a meglepetéstől

be taken aback [UK: bi ˈteɪkən ə.ˈbæk]
[US: bi ˈteɪkən ə.ˈbæk]

meghökken◼◼◼ ige

elképed ige

elképedt melléknév

meg van lepve

megdöbben ige

megrökönyödik ige

be taken bad [UK: bi ˈteɪkən bæd]
[US: bi ˈteɪkən ˈbæd]

rosszul lesz

rosszullét fogja el

be taken fasting [UK: bi ˈteɪkən ˈfɑːst.ɪŋ]
[US: bi ˈteɪkən ˈfæ.stɪŋ]

éhgyomorra veendő be

be taken for one's sister [UK: bi ˈteɪkən fɔː(r) wʌnz ˈsɪ.stə(r)]
[US: bi ˈteɪkən ˈfɔːr wʌnz ˈsɪ.stər]

összetévesztik a nővérével

be taken ill verb
[UK: bi ˈteɪkən ɪl]
[US: bi ˈteɪkən ˈɪl]

megbetegszik◼◼◼ ige

megbetegedik ige

be taken in [UK: bi ˈteɪkən ɪn]
[US: bi ˈteɪkən ɪn]

becsapják◼◼◼

felül (vminek) (átv)◼◼◼ ige határozószó névutó

bekapja a horgot (átv)

lépre megy

megtévesztik

be taken in the to ils [UK: bi ˈteɪkən ɪn ðə tuː]
[US: bi ˈteɪkən ɪn ðə ˈtuː]

csapdába esik

be taken off one's guard [UK: bi ˈteɪkən ɒf wʌnz ɡɑːd]
[US: bi ˈteɪkən ˈɒf wʌnz ˈɡɑːrd]

készületlenül találják

be taken off-balance [UK: bi ˈteɪkən ɒf ˈbæ.ləns]
[US: bi ˈteɪkən ˈɒf ˈbæ.ləns]

felborítja a lelki egyensúlyát

be taken on an empty stomach [UK: bi ˈteɪkən ɒn ən ˈemp.ti ˈstʌ.mək]
[US: bi ˈteɪkən ɑːn ˈæn ˈemp.ti ˈstʌ.mək]

éhgyomorra veendő be

be taken prisoner [UK: bi ˈteɪkən ˈprɪz.nə(r)]
[US: bi ˈteɪkən ˈprɪ.zə.nər]

foglyul esik

fogságba esik

be taken red-handed [UK: bi ˈteɪkən red ˈhæn.dɪd]
[US: bi ˈteɪkən ˈred ˈhæn.dəd]

rajtakapják

tetten érik

12

You can find it in:

angielskiwęgierski