słownik angielsko-węgierski » shabby w języku węgierskim

angielskiwęgierski
shabby adjective
[UK: ˈʃæ.bi]
[US: ˈʃæ.bi]

kopott◼◼◼ melléknév

elnyűtt◼◼◻ melléknév

ócska◼◼◻ melléknév

rongyos◼◼◻ melléknév

viseltes◼◼◻ melléknév

aljas◼◻◻ melléknév

cudar◼◻◻ melléknév

komisz◼◻◻ melléknév

piszkos◼◻◻ melléknév

becstelen melléknév

elhasznált melléknév

fösvény melléknév

fukar melléknév

gonosz melléknév

rühes melléknév

szűkmarkú melléknév

zsugori melléknév

shabby excuse [UK: ˈʃæ.bi ɪk.ˈskjuːz]
[US: ˈʃæ.bi ɪk.ˈskjuːs]

gyenge kifogás

kevéssé meggyőző kifogás

rossz kifogás

shabby fellow [UK: ˈʃæ.bi ˈfe.ləʊ]
[US: ˈʃæ.bi ˈfelo.ʊ]

alávaló fickó

gazember főnév

hitvány fráter

shabby finery [UK: ˈʃæ.bi ˈfaɪ.nə.ri]
[US: ˈʃæ.bi ˈfaɪ.nə.ri]

kopott pompa

szegény dísz

shabby trick [UK: ˈʃæ.bi trɪk]
[US: ˈʃæ.bi ˈtrɪk]

piszkos trükk

shabby-genteel [UK: ˈʃæ.bi dʒen.ˈtiːl]
[US: ˈʃæ.bi dʒen.ˈtiːl]

kopott úri

szegény, de tiszta

shabby-looking adjective
[UK: ˈʃæ.bi ˈlʊkɪŋ]
[US: ˈʃæ.bi ˈlʊkɪŋ]

ágrólszakadt melléknév

shabbyish [UK: ˈʃæbɪɪʃ ]
[US: ˈʃæbɪɪʃ ]

ágrólszakadt melléknév

eléggé szegényes

kopottas melléknév

do somebody a shabby turn [UK: duː ˈsʌm.bə.di ə ˈʃæ.bi tɜːn]
[US: ˈduː ˈsʌm.ˌbɑː.di ə ˈʃæ.bi ˈtɝːn]

csúnyán kitol vkvel

You can find it in:

angielskiwęgierski

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies