słownik angielsko-węgierski »

rheum w języku węgierskim

angielskiwęgierski
rheum noun
[UK: ruːm]
[US: ruːm]

csipa főnév

hurut főnév

nátha főnév

nyálka főnév

slejm főnév

turha főnév

rheumatic [rheumatics] noun
[UK: ruː.ˈmæ.tɪk]
[US: ruː.ˈmæ.tɪk]

reumatikus (rheumaticus)◼◻◻ főnév

rheumatic [UK: ruː.ˈmæ.tɪk]
[US: ruː.ˈmæ.tɪk]

reumás (beteg) (rheumaticus)◼◼◼ melléknév

csúzos (rheumaticus)◼◻◻ melléknév

csúzban szenvedő beteg (rheumaticus)

csúzos beteg (rheumaticus)

reumában szenvedő beteg (rheumaticus)

reumás beteg (rheumaticus)

rheumatic climate noun
[UK: ruː.ˈmæ.tɪk ˈklaɪ.mət]
[US: ruː.ˈmæ.tɪk ˈklaɪ.mət]

reumát előidéző éghajlat főnév

reumát elősegítő éghajlat főnév

reumát okozó éghajlat főnév

rheumatic gout noun
[UK: ruː.ˈmæ.tɪk ɡaʊt]
[US: ruː.ˈmæ.tɪk ˈɡaʊt]

csúzos köszvény főnév

reumás köszvény főnév

rheumatic tendency [UK: ruː.ˈmæ.tɪk ˈten.dən.si]
[US: ruː.ˈmæ.tɪk ˈten.dən.si]

reumás hajlam

rheumaticky adjective
[UK: ruː.ˈmæ.tɪk.ɪ]
[US: ruː.ˈmæ.tɪk.ɪ]

csúzban szenvedő (rheumaticus) melléknév

reumában szenvedő (rheumaticus) melléknév

reumás (rheumaticus) melléknév

rheumatics noun
[UK: ruː.ˈmæ.tɪks]
[US: ruː.ˈmæ.tɪks]

reuma (rheuma)◼◼◼ főnév

csúz (rheuma) főnév

rheumatism [rheumatisms] noun
[UK: ˈruː.mə.tɪ.zəm]
[US: ˈruː.mə.ˌtɪ.zəm]

reuma (rheuma)◼◼◼ főnév

csúz (rheuma) főnév

rheumatism that gets me in the back [UK: ˈruː.mə.tɪ.zəm ðæt ˈɡets miː ɪn ðə ˈbæk]
[US: ˈruː.mə.ˌtɪ.zəm ˈðæt ˈɡets ˈmiː ɪn ðə ˈbæk]

hátamat hasogató reuma

rheumatoid adjective
[UK: ˈruː.mətɔɪd]
[US: ˈruː.mə.ˈtɔɪd]

reumatoid◼◼◼ melléknév

reumaszerű melléknév

rheumatoid arthritis [rheumatoid arthritides] noun
[UK: ˈruː.mətɔɪd ɑː.ˈθraɪ.tɪs]
[US: ˈruː.mə.ˈtɔɪd arˈθraɪ.təs]

arthritis deformans◼◼◼ főnév

ízületi csúz◼◼◼ főnév

rheumatological adjective

reumatológiai melléknév

rheumatology [rheumatologies] noun
[UK: ˌruː.mə.ˈtɒ.lə.dʒi]
[US: ˌruː.mə.ˈtɑː.lə.dʒi]

reumatológia (rheumatologia)◼◼◼ főnév

rheumy adjective
[UK: rˈuːmi]
[US: rˈuːmi]

váladékos◼◼◼ melléknév

nyálkás◼◼◻ melléknév

hurutot okozó melléknév

náthát okozó melléknév

taknyos melléknév

rheumy eyes [UK: rˈuːmi ˈaɪz]
[US: rˈuːmi ˈaɪz]

csipás szemek

hurutos szemek

You can find it in:

angielskiwęgierski