słownik angielsko-węgierski »

rate w języku węgierskim

angielskiwęgierski
rate constant [rate constants] noun
[UK: reɪt ˈkɒn.stənt]
[US: ˈreɪt ˈkɑːn.stənt]

sebességi állandó◼◼◼ főnév

rate of charging [UK: reɪt əv ˈtʃɑːdʒ.ɪŋ]
[US: ˈreɪt əv ˈtʃɑːrdʒ.ɪŋ]

terhelés mértéke

rate of climb [UK: reɪt əv klaɪm]
[US: ˈreɪt əv ˈklaɪm]

emelkedési sebesség◼◼◼

rate of exchange [UK: reɪt əv ɪkˈs.tʃeɪndʒ]
[US: ˈreɪt əv ɪks.ˈtʃeɪndʒ]

átváltási árfolyam◼◼◼

beváltási árfolyam◼◻◻ főnév

tőzsdei árfolyam◼◻◻

kényszerárfolyam főnév

valutaárfolyam főnév

rate of fire noun
[UK: reɪt əv ˈfaɪə(r)]
[US: ˈreɪt əv ˈfaɪər]

tűzgyorsaság◼◼◼ főnév

rate of flow [UK: reɪt əv fləʊ]
[US: ˈreɪt əv ˈfloʊ]

áramlási sebesség◼◼◼

rate of freight [UK: reɪt əv freɪt]
[US: ˈreɪt əv ˈfreɪt]

fuvarozási díjtétel

rate of interest noun
[UK: reɪt əv ˈɪn.trəst]
[US: ˈreɪt əv ˈɪn.trəst]

kamatláb◼◼◼ főnév

rate of living noun
[UK: reɪt əv ˈlɪv.ɪŋ]
[US: ˈreɪt əv ˈlɪv.ɪŋ]

életforma főnév

életmód főnév

életszínvonal főnév

rate of march noun
[UK: reɪt əv mɑːtʃ]
[US: ˈreɪt əv ˈmɑːrtʃ]

menetsebesség főnév

rate of pay [UK: reɪt əv peɪ]
[US: ˈreɪt əv ˈpeɪ]

bérszínt

rate of profit noun
[UK: reɪt əv ˈprɒ.fɪt]
[US: ˈreɪt əv ˈprɑː.fət]

profitráta◼◼◼ főnév

rate of speed [UK: reɪt əv spiːd]
[US: ˈreɪt əv ˈspiːd]

sebesség foka

rate of wages noun
[UK: reɪt əv ˈweɪ.dʒɪz]
[US: ˈreɪt əv ˈweɪ.dʒəz]

bérszint főnév

rate-aided [UK: reɪt ˈeɪ.dɪd]
[US: ˈreɪt ˈeɪ.dəd]

közsegélyben részesülő

községi támogatásban részesülő

rate-collector noun
[UK: reɪt kə.ˈlek.tə(r)]
[US: ˈreɪt kə.ˈlek.tər]

adószedő főnév

rate-cutting noun
[UK: reɪt ˈkʌt.ɪŋ]
[US: ˈreɪt ˈkʌt.ɪŋ]

árengedmény főnév

árvágás főnév

rate-payer noun
[UK: reɪt ˈpeɪə(r)]
[US: ˈreɪt ˈpeɪər]

adófizető főnév

rateable value noun
[UK: ˈreɪ.təb.l̩ ˈvæ.ljuː]
[US: ˈreɪ.təb.l̩ ˈvæ.ljuː]

adóalap◼◼◼ főnév

rated adjective

névleges◼◼◼ melléknév

rated voltage [UK: ˈreɪ.tɪd ˈvəʊl.tɪdʒ]
[US: ˈreɪ.təd ˈvoʊl.tɪdʒ]

névleges feszültség◼◼◼

ratel [ratels] noun
[UK: rˈeɪtəl]
[US: rˈeɪɾəl]

méhészborz (Mellivora ratel) főnév

rater [raters] noun

szidalmazó◼◼◻ főnév

rates [UK: reɪts]
[US: ˈreɪts]

árak◼◼◼

részletek◼◻◻

rates and taxes [UK: reɪts ənd ˈtæk.sɪz]
[US: ˈreɪts ænd ˈtæk.səz]

községi és állami adók

…operated adjective
[UK: ˈɒ.pə.reɪ.tɪd]
[US: ˈɑː.pə.ˌre.təd]

… működésű melléknév

-operated adjective

üzemű melléknév

-rate adjective

minőségű melléknév

rendű melléknév

a celebrated hero [UK: ə ˈse.lɪ.breɪ.tɪd ˈhɪə.rəʊ]
[US: ə ˈse.lə.ˌbre.təd ˈhɪro.ʊ]

egy ünnepelt hős

a desperate fellow [UK: ə ˈde.spə.rət ˈfe.ləʊ]
[US: ə ˈde.sprət ˈfelo.ʊ]

mindenre elszánt fickó

123

You can find it in:

angielskiwęgierski