słownik angielsko-węgierski »

note w języku węgierskim

angielskiwęgierski
note [notes] noun
[UK: nəʊt]
[US: noʊt]

jegyzet◼◼◼ főnév

jegy◼◼◼ főnév

hang◼◼◼ főnév

feljegyzés◼◼◼ főnév

note [noted, noted, noting, notes] verb
[UK: nəʊt]
[US: noʊt]

jegyzetel◼◼◼ ige

note [notes] noun
[UK: nəʊt]
[US: noʊt]

megjegyzés◼◼◻ főnév

jel◼◼◻ főnév

bankjegy◼◼◻ főnév
GB

note [noted, noted, noting, notes] verb
[UK: nəʊt]
[US: noʊt]

megjegyez◼◼◻ ige

note [notes] noun
[UK: nəʊt]
[US: noʊt]

figyelem◼◼◻ főnév

tudomás◼◼◻ főnév

note [noted, noted, noting, notes] verb
[UK: nəʊt]
[US: noʊt]

feljegyez◼◼◻ ige

note [notes] noun
[UK: nəʊt]
[US: noʊt]

hangjegy◼◼◻ főnév

kotta◼◼◻ főnév

note [noted, noted, noting, notes] verb
[UK: nəʊt]
[US: noʊt]

megfigyel◼◼◻ ige

note [notes] noun
[UK: nəʊt]
[US: noʊt]

kötelezvény◼◼◻ főnév

hangnem◼◻◻ főnév

note [UK: nəʊt]
[US: noʊt]

néhány sor◼◻◻

note [notes] noun
[UK: nəʊt]
[US: noʊt]

magyarázat◼◻◻ főnév

jegyzék (diplomáciai)◼◻◻ főnév

széljegyzet◼◻◻ főnév

note [UK: nəʊt]
[US: noʊt]

rövid levél◼◻◻

note [notes] noun
[UK: nəʊt]
[US: noʊt]

adóslevél◼◻◻ főnév

note [noted, noted, noting, notes] verb
[UK: nəʊt]
[US: noʊt]

konstatál ige

lekottáz ige

note [UK: nəʊt]
[US: noʊt]

figyelembe vesz

ismertető jel

jegyzetekkel ellát

kifejezési mód

tudomásul vesz

note (sound) [UK: nəʊt]
[US: noʊt]

zenei hang

note down verb
[UK: nəʊt daʊn]
[US: noʊt ˈdaʊn]

feljegyez◼◼◼ ige

felír◼◼◻ ige

lejegyez◼◼◻ ige

note in score noun
[UK: nəʊt ɪn skɔː(r)]
[US: noʊt ɪn ˈskɔːr]

hangjegy főnév

note of explanation by parents [UK: nəʊt əv ˌek.splə.ˈneɪʃ.n̩ baɪ ˈpeə.rənts]
[US: noʊt əv ˌek.splə.ˈneɪʃ.n̩ baɪ ˈpe.rənts]

szülői igazolás

note of explanation by something [UK: nəʊt əv ˌek.splə.ˈneɪʃ.n̩ baɪ ˈsʌm.θɪŋ]
[US: noʊt əv ˌek.splə.ˈneɪʃ.n̩ baɪ ˈsʌm.θɪŋ]

igazolás vkitől

note of hand noun
[UK: nəʊt əv hænd]
[US: noʊt əv ˈhænd]

adóslevél főnév

bon főnév

kötelezvény főnév

12

You can find it in:

angielskiwęgierski