słownik angielsko-węgierski »

diaper w języku węgierskim

angielskiwęgierski
diaper [diapers] noun
[UK: ˈdaɪə.pə(r)]
[US: ˈdaɪ.pər]

pelenka◼◼◼ főnév
US

diaper [diapered, diapered, diapering, diapers] verb
[UK: ˈdaɪə.pə(r)]
[US: ˈdaɪ.pər]

pelenkáz◼◼◻ ige

bepelenkáz◼◻◻ ige

tisztába tesz◼◻◻ ige

diaper [diapers] noun
[UK: ˈdaɪə.pə(r)]
[US: ˈdaɪ.pər]

törülköző főnév

asztalkendő főnév

gyémántsor főnév

mintás asztalkendő főnév

mintás falburkolat főnév

mintás lenvászon főnév

mintás törülköző főnév

mintásan rakott falburkolat főnév

virágmintás törülköző főnév

virágmintás vászon főnév

diaper dermatitis [diaper dermatitides] noun
[UK: ˈdaɪə.pə(r) ˌdɜː.mə.ˈtaɪ.tɪs]
[US: ˈdaɪ.pər ˌdɝː.mə.ˈtaɪ.tɪs]

kipállás (csecsemő bőréé) (intertriginosis) főnév
US

diaper rash noun
[UK: ˈdaɪə.pə(r) ræʃ]
[US: ˈdaɪ.pər ˈræʃ]

kipállás pelenkától (csecsemő bőréé) (intertriginosis) főnév
US

diapered [UK: ˈdaɪəpəd ]
[US: ˈdaɪpərd ]

pelenkás◼◼◼ ige

legyező főnév

mintás melléknév

mintásan rakott burkolatú

mintázott (kötény) melléknév

virágos melléknév

didy (diaper) noun
[UK: dˈaɪdi]
[US: dˈaɪdi]

pelenka◼◼◼ főnév

dirty diaper [UK: ˈdɜː.ti ˈdaɪə.pə(r)]
[US: ˈdɝː.ti ˈdaɪ.pər]

kakis pelus◼◼◼

disposable diaper noun
[UK: dɪ.ˈspəʊ.zəb.l̩ ˈdaɪə.pə(r)]
[US: dɪˈspo.ʊ.zəb.l̩ ˈdaɪ.pər]

papírpelenka főnév

pelenkabetét főnév

irritant diaper dermatitis noun
[UK: ˈɪ.rɪ.tənt ˈdaɪə.pə(r) ˌdɜː.mə.ˈtaɪ.tɪs]
[US: ˈɪ.rə.tənt ˈdaɪ.pər ˌdɝː.mə.ˈtaɪ.tɪs]

kipállás (csecsemő bőréé) főnév
US

menstrual diaper noun
[UK: ˈmen.strʊəl ˈdaɪə.pə(r)]
[US: ˈmen.struːəl ˈdaɪ.pər]

felkötő főnév

havikötő főnév

You can find it in:

angielskiwęgierski