Slowakisch-Ungarisch Wörterbuch »

čo je to bedeutet auf Ungarisch

SlowakischUngarisch
čo je to

mi az

Čo je to ?

mi ez?

čo je toto

mi ez

mi ez (?)

na čo je to (?)

mire való (?)