Slovak-Hungarian dictionary »

dobre meaning in Hungarian

SlovakHungarian
dobre adverb

jólhatározószó

dobre naladený adjective

jókedvűmelléknév

dobre vyzerá(te)

jól néz ki

bolo by dobre (!)

jó volna (!)

cíti sa dobre

jól érzi magát

cítim sa dobre

jól érzem magam

dosť dobre

elég jól

idú hodiny dobre (?)

jól jár az óra (?)

majte sa dobre (!)

minden jót (!)

mať sa dobre

jól van

necíti sa dobre

nincs jól

spali ste dobre (?)

jól aludt (?)

zabávali ste sa dobre (?)

jól szórakozott (?)