Russisch-Deutsch Wörterbuch »

закрывать на ключ bedeutet auf Deutsch

RussischDeutsch
закрывать на ключ verb

abschließen (schließt ab) [schloss ab; hat abgeschlossen]Verb
v