Polnisch-Deutsch Wörterbuch »

samo bedeutet auf Deutsch

PolnischDeutsch
Samoa (geografia, geograficzny) (politologia, polityka, politologiczny, polityczny) wyspiarskie państwo w Oceanii ze stolicą w Apia;
noun

das Samoa [des Samoa; —]Substantiv

Samoa Amerykańskie (geografia, geograficzny) (politologia, polityka, politologiczny, polityczny) państwo w Oceanii;
noun

Amerikanisch-SamoaSubstantiv

Samoańczyk noun
obywatel Samoa

der Samoaner [des Samoaners; die Samoaner]Substantiv

samoański (językoznawstwo, językoznawczy) język urzędowy Samoa,
noun

SamoanischSubstantiv

samoański adjective
związany z Samoa, dotyczący Samoa

der Samoaner [des Samoaners; die Samoaner]Adjektiv

samobieżny (technologia, technika, techniczny) taki, który porusza się samodzielnie
adjective

selbstfahrendAdjektiv

samobójca noun
osoba próbująca zabić samą siebie

Selbstmörder | SuizidentSubstantiv

samobójczy adjective
dotyczący samobójstwa lub samobójcy, mający na celu samobójstwo

selbstmörderischAdjektiv

samobójczyni noun
kobieta celowo zabijająca samą siebie

die Selbstmörderin [der Selbstmörderin; die Selbstmörderinnen]Substantiv

samobójstwo noun
zabicie samego siebie;

Suizid | Selbstmord | SelbsttötungSubstantiv

samochodowy adjective
związany z samochodem, dotyczący samochodu

Auto | AutomobilAdjektiv

samochodziarz noun

der Autofahrer [des Autofahrers; die Autofahrer]Substantiv

samochodzik noun

das Auto [des Autos; die Autos]Substantiv

samochwalstwo (książkowy) zachwalanie siebie
noun

das Eigenlob [des Eigenlob(e)s; —]Substantiv

samochód (motoryzacja) (transport, transportowy) pojazd mechaniczny, wyposażony w koła, mogący poruszać się dzięki wbudowanemu silnikowi, służący do przewozu ludzi lub towarów;
noun

Auto | Wagen | Personenkraftwagen | Kraftfahrzeug | Kraftwagen | LastkraftwagenSubstantiv

samochód ciężarowy noun

der Lastkraftwagen [des Lastkraftwagens; die Lastkraftwagen, die Lastkraftwägen]Substantiv

samochód dostawczy (motoryzacja) odmiana samochodu osobowego lub lekkiego ciężarowego przeznaczona do przewozu niezbyt dużych ładunków
noun

der Lieferwagen [des Lieferwagens; die Lieferwagen, die Lieferwägen]Substantiv

samochód elektryczny phrase

das Elektroauto [des Elektroautos; die Elektroautos]Phrase

samochód osobowy (motoryzacja) pojazd mechaniczny, silnikowy, o dopuszczalnej całkowitej masie do 3500 kg, zdolny do przewożenia do dziewięciu osób i niewielkiego bagażu;
noun

Personenkraftwagen | PkwSubstantiv

samochód służbowy

Dienstfahrzeug

samoczynny adjective
działający samoczynnie, bez udziału człowieka

automatischAdjektiv

samodzielnie adverb
bez cudzej pomocy, o własnych siłach

selbstständig [selbstständiger; am selbstständigsten]Adverb

samodzielność noun
niezależność, uniezależnienie

die Selbständigkeit [der Selbständigkeit; die Selbständigkeiten]Substantiv

samodzielny adjective
radzący sobie bez cudzej pomocy

selbstständig [selbstständiger; am selbstständigsten]Adjektiv

samogwałt (przestarzałe, przestarzały) zaspokajanie popędu płciowego poprzez stymulację własnych narządów płciowych
noun

die Selbstbefriedigung [der Selbstbefriedigung; —]Substantiv

samogłoska (językoznawstwo, językoznawczy) głoska otwarta, której obecność konieczna jest do utworzenia sylaby;
noun

Vokal | Sebstlaut | SelbstlautSubstantiv

samogłoska nosowa

Nasalvokal

samogłów

Mondfisch

samoistny adjective
będący odrębną całością, niezwiązaną z niczym

eigenständig [eigenständiger; am eigenständigsten]Adjektiv

samoistny adjective
istniejący sam z siebie; powstały niezależnie od przyczyn zewnętrznych

spontan [spontaner; am spontansten]Adjektiv

samokontrola noun
kontrolowanie własnych działań; kontrola nad sobą

die Selbstbeherrschung [der Selbstbeherrschung; —]Substantiv

samokrytycyzm (książkowy) umiejętność krytycznego i obiektywnego oceniania siebie
noun

die Selbstkritik [der Selbstkritik; die Selbstkritiken]Substantiv

samokrytycznie adverb
krytycznie w stosunku do samego siebie

selbstkritisch [selbstkritischer; am selbstkritischsten]Adverb

samokrytyczny adjective
wyrażający taką ocenę, nacechowany samokrytycyzmem

autokritisch | selbstkritischAdjektiv

samokrytyczny adjective
zdolny do krytycznej oceny samego siebie

selbstkritisch | autokritischAdjektiv

samokrytyka noun
przyznanie się do błędów, najczęściej publiczne

die Selbstkritik [der Selbstkritik; die Selbstkritiken]Substantiv

samoleczenie noun
samodzielne leczenie samego siebie

SelbstmedikationSubstantiv

samolot (lotnictwo, lotniczy) statek powietrzny wyposażony we własny napęd, mający skrzydła, które tworzą siłę nośną;
noun

das Flugzeug [des Flugzeug(e)s; die Flugzeuge]Substantiv

samolot elektryczny

Elektroflugzeug

samolot latający do destynacji wakacyjnych

Ferienflieger

12