Orvosi-Magyar szótár »

zygoma jelentése magyarul

OrvosiMagyar
zygoma

'járomcsont'

arccsont

járomív

zygomaticofrontalis

pofacsont-homlokcsonti

zygomaticomaxillaris

pofacsonthoz és állkapocshoz tartozó

zygomaticus

járomcsonti

járomi

összefűző

összefűző, összekötő

összekötő

pofacsonthoz tartozó

pofacsonti

arcus zygomaticus

járomív

járomív (halántékcsont-járomcsonti híd)

arcus zygomaticus, os zygomaticus, zygoma

járomív

arcus zygomaticus, processus zygomaticus

járomív

arcus zygomaticus ossis temporalis

halántékcsont járomíve

circumzygomatic wiring

járomív körüli drótligatúra

facies orbitalis ossis zygomatici

járomcsont szemüregi felszíne

foramen zygomaticofaciale

járom- és arccsonthoz tartozó nyílás

fractura arci zygomaticus, fractura processus zygomaticus

járomívtörés

fractura ossis palatini s. zygomatici

orbitafenék törése

fractura ossis zygomatici

járomcsonttörés

fractura zygomatica

járomcsonttörés

pofacsonttörés

frontozygomaticus

homlokjáromcsonti, homlokcsonthos és járomcsonthoz tartozó

homlokjáromcsonti …

os frontaleval és -zygomaticussal kapcsolatos

immobilisatio fili metalici arcum zygomaticum

járomív drótos rögzítése

ligatura fili metallici circum arcum zygomaticum

járomív körüli drótligatúra

musculus zygomaticus

járomizom

musculus zygomaticus major

nagy járomizom

musculus zygomaticus minor

kis járomcsonti izom

kis járomizom

nervus zygomaticus

járomcsonti ideg

járomideg

os malare, os zygomaticum, zygoma

arccsont, 'járomcsont'

járomcsont

pofacsont

os zygomaticum

'járomcsont'

12