Norwegisch-Ungarisch Wörterbuch »

mengde bedeutet auf Ungarisch

NorwegischUngarisch
mengde [-n, -r, -ne] n

halmaz, halom, mennyiség, sokaság, tömeg

mengdelære [-n/-ra, -r, -ne] n

halmazelmélet, mennyiségtan

mengdevis adv

rengeteg

arbeidsmengde [-n, -r, -ne] n

munkamennyiség

avfallsmengde [-n, -r, -ne] n

hulladéktömeg

bensinmengde [-n, -r, -ne] n

benzinmennyiség

en mengde forskjellige saker og ting

egy csomó különböző dolog

folkemengde [-n, -r, -ne] n

néptömeg

i små mengder

kis mennyiségben

i store mengder

nagy mennyiségben, nagy mennyiségű

informasjonsmengde [-n, -r, -ne] n

információmennyiség

kapitalmengde [-n, -r, -ne] n

tőkeállomány

menneskemengde [-n, -r, -ne] n

embertömeg

nedbørsmengde [-n, -r, -ne] n

csapadékmennyiség

potensmengde [-n, -r, -ne] n

hatványhalmaz

skiller seg ut fra mengden

kiválik a tömegből

snømengde [-n, -r, -ne] n

hómennyiség, hótömeg

store mengder

rengeteg

store snømengder

nagy mennyiségű hó

svært store mengder

rengeteg

vannmengde [-n, -r, -ne] n

vízmennyiség

varemengde [-n, -r, -ne] n

árumennyiség

årlig nedbørmengde

évi csapadék, évi csapadékmennyiség