Norwegisch-Ungarisch Wörterbuch »

dannet språk bedeutet auf Ungarisch

NorwegischUngarisch
dannet [-, -e/-ede] adj

képzett, művelt

språk [-et, -, -ene/-a] n

nyelv

språk-

nyelv-

samisk språk

lapp nyelv

hindi språk

hindi nyelv

ungarsk språk

magyar nyelv

levende språk

élőnyelv

baltiske språk

balti nyelvek

dødt språk

kihalt nyelv

norsk språk

norvég nyelv

kunstig språk

műnyelv

moderne språk

élő nyelvek

engelsk språk

angol nyelv

offisielt språk

hivatalos nyelv, államnyelv

det estiske språk

észt nyelv

det rumenske språk

a román nyelv

det persiske språk

a perzsa nyelv

finsk-ugrisk språk

finnugor nyelv

lærer i språk

nyelvszakos tanár

lærebok i språk

nyelvkönyv

det greske språk

görög nyelv

tilegnelse av språk

nyelvelsajátítás

slektskap mellom språk

nyelvrokonság

det danske språk

a dán nyelv

det norske språk

a norvég nyelv

blanding av språk

nyelvkeverés

det skrevne språk

az írott nyelv

døde og levende språk

holt és élő nyelvek

studie i norsk språk

norvég nyelv tanulmánya

de snakker samme språk

megtalálják a közös nyelvet

bruker et variert språk

választékosan beszél

språk er ikke min sterke side

a nyelv nem egy erős oldalam