Norwegian-Hungarian dictionary »

eldes meaning in Hungarian

NorwegianHungarian
eldes v

elöregedik, elöregszik, megöregedik, megöregszik, öregedik, öregszik

foreldes v

avul, elavul

elévül

gjengjeldes aksjon

megtorló akció

kveldes n

alkonyodik, bealkonyodik, beesteledik

noe som ikke kan foreldes

elévülhetetlen

You can find it in:

NorwegianHungarian