Norwegian-Hungarian dictionary » barometer meaning in Hungarian

NorwegianHungarian
barometer n

barométer, légnyomásmérő, légsúlymérő

konjunkturbarometer n

konjunktúra-barométer

kvikksølvbarometer n

higanybarométer

You can find it in:

NorwegianHungarian