Norwegian-Hungarian dictionary » apparat til måling av elektrisk motstand meaning in Hungarian

NorwegianHungarian
apparat for måling av elektrisk motstand

ellenállásmérő

elektrisk apparat

elektromos készülék, villamos készülék

elektrisk motstand

elektromos ellenállás

av og til

alkalmanként, időnként, itt-ott, néha, némelykor

til dekning av utgiftene

a költségek fedezésére

produksjon av elektrisk energi

villamosenergia-termelés

til å bli rasende av

dühítő

til å bli blendet av

kápráztató

til å bli gal av

őrjítő

plikt til innlevering av data

adatszolgáltatási kötelezettség

ute av stand til noe

képtelen valamire

nekt av rett til samvær

láthatási jog megtagadása

benytter seg av retten til

él a jogaival

ute av stand til å lede

vezetésképtelen, vezetésre képtelen

ute av stand til å betale

fizetésképtelen

ute av stand til å handle

cselekvőképtelen

ute av stand til å kjempe

harcképtelen

tap av retten til å praktisere

foglalkoztatástól való eltiltás

overflytting til den andre siden av likhetstegnet

áttétel

tap av retten til å føre kjøretøy

járművezetéstől való eltiltás

valg av medlemmer til bystyre og kommunestyre

önkormányzati választás

er ut av stand til å gjøre noe

nincs olyan állapotban, hogy valamit is megtegyen

gir fullmakt til noen til å ta seg av sakene

megbíz valakit az ügyek vitelével

apparat n

apparátus, gép, készülék, szerkezet

szervezet

til prep

-ba, -be, -hez, -hoz, -höz, -ig, -nak, -nek, -ra, -re, -tól, -től

felé, irányában

måling n

felmérés, mérés

av prep

ból-, ből-, közül, le, le-, -ról, -ről, -tól, től-

elektrisk adj

elektromos, villamos

motstand n

ellenállás, ellenkezés, ellenszegülés, ellenzés, szembenállás

til leie

bérbe vehető, bérelhető, kiadó

til ham

neki

til alters

oltárhoz

til sist

a végén

til svar

válaszként, válaszolva

til hverdags

hétköznap

til dem

nekik

til kjedsommelighet

untig

til sjøs

tengeren

You can find it in:

NorwegianHungarian