Norsk-Ungersk ordbok »

redaksjon betyder på ungerska

NorskaUngerska
redaksjon [-en, -er, -ene] sb

szerkesztőség

redaksjonell [-elt, -e] adj

szerkesztőségi

redaksjonskomite [-en, -er, -ene] sb

szerkesztőbizottság

redaksjonskomité [-en, -er, -ene] sb

szerkesztőbizottság

redaksjonsmøte [-et, -er, -ene/-a] sb

szerkesztőségi ülés

redaksjonssekretær [-en, -er, -ene] sb

szerkesztőségi titkár

redaksjonssjef [-en, -er, -ene] sb

szerkesztőség vezetője

redaksjonsstab [-en, -er, -ene] sb

szerkesztőség

redaksjonsutvalg [-et, -, -ene/-a] sb

szerkesztőbizottság

avisredaksjon [-en, -er, -ene] sb

újságszerkesztőség

motebladredaksjon [-en, -er, -ene] sb

divatlap-szerkesztőség

tidsskriftredaksjon [-en, -er, -ene] sb

folyóirat-szerkesztőség