Norsk-Ungarsk ordbok » når/rekker fram betyr ungarsk

Lignende treff:
Norsk: nyrebekken, normerer
NorskUngarsk
fram adv

elő, előre

fram for

elé

fram til

eddigi, elé

slipper fram

odaenged

skyter fram

előre hoz

fører fram

célra vezet

står fram

előre áll

provoserer fram

kiprovokál

flytter fram

előrevisz

rekker fram

előrenyújt

setter fram

kikészít, kirak, kitesz

springer fram

kipattan, kiugrik

plukker fram

előszed

tvinger fram

kicsikar, kierőszakol, kihajt, kikényszerít

tryller fram

elővarázsol

presser fram

kicsikar

drar fram

előránt

kjører fram

előáll

trekker fram

előhúz

leter fram

előkeres, előkerít

får fram

kihoz

bringer fram

előhoz

kommer fram

odaér, odajut

graver fram

előás, kiás, kihantol

viser fram

bemutat, felmutat, megmutat

holder fram

odatart, tovább tart

legger fram

beterjeszt, előterjeszt

lurer fram

kicsal

byr fram

kínál

styrter fram

előrerohan

dytter fram

előrelök, előretaszít, előretol

kaller fram

előhív

stiger fram

kiemelkedik

stikker fram

kidug

hjelper fram

bátorít, előresegít, elősegít

rett fram

egyenest

skyver fram

előretol, kidomborít

kryper fram

előbújik

vokser fram

képződik, kialakul

finner fram

eligazodik, ide talál, megtalál, oda talál

Andre søkemuligheter

NorskUngarsk

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies