Norsk-Ungarsk ordbok » jeg har forvekslet ham med noen betyr ungarsk

NorskUngarsk
jeg har lite med ham å gjøre

kevés dolgom van vele

jeg har noen ærend

tennivalóm van

jeg regner med ham

számítok rá

har trøbbel med noen

valakivel gondja van

jeg har allerede truffet ham

már találkoztam vele, már volt szerencsém

jeg gratulerer ham med dagen

gratulálok születésnapjára

hva har det med ham å gjøre?

mi köze hozzá?

jeg har astma

asztmás vagyok

har sammenheng med

összefüggésben van

har forbindelse med

kapcsolatban áll

har tilsyn med

felügyel

samsnakker med noen

összebeszél valakivel

spøker med noen

tréfát űz valakivel

duller med noen

kényeztet valakit

tukler med noen

fogdos valakit

uvenner med noen

hadilábon áll valakivel

bryter med noen

szakít valakivel

føler med noen

együtt érez valakivel

jeg har det strålende

remekül érzem magam

jeg har på følelsen

az az érzésem

jeg har noe penger

akad még egy kis pénzem

jeg har fått høre

a fülembe jutott

jeg har ikke penger

nincs pénzem

jeg har funnet den

megvan

jeg har savnet deg

hiányoztál nekem

jeg har ikke tid

nem érek rá

jeg orker ham ikke

nem bírom őt

jeg kjenner ham ikke

nem ismerem

jeg tåler ham ikke!

ki nem állhatom!

har hellet med seg

szerencséje van

har knapt med noe

szűkölködik

har innflytelse på noen

hatással van valakire

har noen i kosten

kosztosként tart valakit

har noen rare tanker

furcsa gondolkodású

har noen pussige tanker

furcsa gondolkodású

han har med seg

van nála

har tak over noen

valakit hatalmában tart

har mistillit til noen

bizalmatlan valakivel szemben

gjør ham kjent med

tudomására hoz

noen som har familie

családos

Andre søkemuligheter

NorskUngarsk

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies