Magyar-szinonima szótár »

szükséges magyarul

MagyarSzinonima
szükséges melléknév

ajánlatosadjective

célravezetőadjective

célszerűadjective

elengedhetetlenadjective

előnyösadjective

hasznosadjective

helyesadjective

jótékonyadjective

jóvátehetetlenadjective

józanadjective

kedvezőadjective

kellverb

kénytelenadjective

kívánatosadjective

kötelesadjective

logikusadjective

megfelelőadjective

muszájverb

nélkülözhetetlenadjective

okosadjective

praktikusadjective

pótolhatatlanadjective

racionálisadjective

szükségszerűadjective

tanácsosadjective

értelmesadjective

ésszerűadjective

üdvösadjective

szükségesség főnév

szükségnoun