Magyar-szinonima szótár »

semmivé válik magyarul

MagyarSzinonima
semmivé válik

elpusztulverb

elvészverb

meghiúsulverb

összeomlikverb

összeroppanverb