Magyar-szinonima szótár »

okos szinonimái magyarul

MagyarSzinonima
okos melléknév

agyasadjective

ajánlatosadjective

bölcsadjective

célravezetőadjective

célszerűadjective

éles elméjű

éles eszű

előnyösadjective

értelmesadjective

ésszerűadjective

eszesadjective

hasznosadjective

helyesadjective

intelligensadjective

jó eszű

jófejűadjective

jótékonyadjective

józanadjective

kedvezőadjective

kellverb

kívánatosadjective

logikusadjective

megfelelőadjective

nélkülözhetetlenadjective

nyílt eszű

praktikusadjective

racionálisadjective

ravaszadjective

szükségesadjective

szükségszerűadjective

tanácsosadjective

tehetségesadjective

üdvösadjective

zseniálisadjective

okos televízió kifejezés

okostévénoun

okosan határozószó

alaposanadverb

annak rendje és módja szerint

aprólékosanadverb

apróraadverb

behatóanadjective

12