Magyar-szinonima szótár »

nélkülözhetetlen szinonimái magyarul

MagyarSzinonima
nélkülözhetetlen melléknév

ajánlatosadjective

alapvetőadjective

célravezetőadjective

célszerűadjective

elengedhetetlenadjective

előnyösadjective

fontosadjective

adjective

hasznosadjective

helyesadjective

jótékonyadjective

jóvátehetetlenadjective

józanadjective

kedvezőadjective

kellverb

kívánatosadjective

logikusadjective

lényegbevágóadjective

lényegesadjective

lényegiadjective

megfelelőadjective

okosadjective

praktikusadjective

pótolhatatlanadjective

racionálisadjective

szervesadjective

szükségesadjective

szükségszerűadjective

tanácsosadjective

értelmesadjective

ésszerűadjective

üdvösadjective