Magyar-szinonima szótár »

megfelelő magyarul

MagyarSzinonima
megfelelő főnév

egyenértéknoun

megfelelő főnév melléknév

igénybe vehető

kellverb

tanácsosnoun adjective

megfelelő melléknév

adekvátadjective

ajánlatosadjective

alkalmasadjective

alkalmazhatóadjective

célravezetőadjective

célszerűadjective

egészségesadjective

ekvivalensadjective

elfogadhatóadjective

eltűrhetőadjective

elviselhetőadjective

elégségesadjective

előnyösadjective

felhasználhatóadjective

frappánsadjective

hasznavehetőadjective

hasznosadjective

használhatóadjective

helyesadjective

helytállóadjective

helyénvalóadjective

hihetőadjective

hozzáillőadjective

illőadjective

adjective

jótékonyadjective

józanadjective

kedvezőadjective

kellemesadjective

kielégítőadjective

kifogástalanadjective

képesadjective

kívánatosadjective

logikusadjective

megnyugtatóadjective

méltányosadjective

12