Magyar-szinonima szótár »

kedvező szinonimái magyarul

MagyarSzinonima
kedvező melléknév

ajánlatosadjective

célravezetőadjective

célszerűadjective

egészségesadjective

előnyösadjective

hasznosadjective

helyesadjective

helytállóadjective

helyénvalóadjective

illőadjective

adjective

jótékonyadjective

józanadjective

kellverb

kellemesadjective

kifogástalanadjective

kívánatosadjective

logikusadjective

megfelelőadjective

méltányosadjective

nélkülözhetetlenadjective

okosadjective

praktikusadjective

racionálisadjective

sikeresadjective

szerencsésadjective

szükségesadjective

szükségszerűadjective

tanácsosadjective

értelmesadjective

ésszerűadjective

üdvösadjective

kedvezően határozószó

bőségesenadverb

bővenadverb

előnyösen

garmadával

gazdagon

jóladverb

sikeresenadverb

kedvezőtlen melléknév

aggasztóadjective

12