Magyar-szinonima szótár »

kívánatos szinonimái magyarul

MagyarSzinonima
kívánatos melléknév

ajánlatosadjective

csábítóadjective

célravezetőadjective

célszerűadjective

előnyösadjective

hasznosadjective

helyesadjective

hívogatóadjective

ingerlőadjective

izgatóadjective

jótékonyadjective

józanadjective

kedvezőadjective

kellverb

logikusadjective

megfelelőadjective

nélkülözhetetlenadjective

okosadjective

praktikusadjective

racionálisadjective

rokonszenvesadjective

szükségesadjective

szükségszerűadjective

tanácsosadjective

vonzóadjective

értelmesadjective

ésszerűadjective

üdvösadjective