Magyar-szinonima szótár »

hasznos szinonimái magyarul

MagyarSzinonima
hasznos melléknév

ajánlatosadjective

alkalmazhatóadjective

célravezetőadjective

célszerűadjective

előnyösadjective

érdemesadjective

eredményesadjective

értelmesadjective

ésszerűadjective

felhasználhatóadjective

gyümölcsözőadjective

használhatóadjective

hasznavehetőadjective

hasznot hajtóphrase

hatásosadjective

helyesadjective

igénybe vehető

adjective

jótékonyadjective

jövedelmezőadjective

józanadjective

kedvezőadjective

kellverb

kifizetődőnoun

kifogástalanadjective

kívánatosadjective

logikusadjective

megfelelőadjective

nélkülözhetetlenadjective

okosadjective

praktikusadjective

racionálisadjective

rentábilisadjective

sikeresadjective

szükségesadjective

szükségszerűadjective

tanácsosadjective

termékenyadjective

üdvösadjective

hasznosít ige

alkalmazverb

12