Magyar-szinonima szótár »

gőg magyarul

MagyarSzinonima
gőg főnév

arrogancianoun

büszkeségnoun

dölyfnoun

dölyfösségnoun

elbizakodottságnoun

felfuvalkodottságnoun

fennhéjázásnoun

gőgösségnoun

kevélységnoun

méltóságnoun

pöffeszkedésnoun

pökhendiségnoun

rátartiságnoun

önbecsülésnoun

önhittségnoun

önteltségnoun

önérzetnoun

gőgicsél ige

gagyogverb

gügyögverb

gőgös melléknév

beképzeltadjective

büszkeadjective

dölyfösadjective

elbizakodottadjective

felfuvalkodottadjective

fennhéjázóadjective

fölényeskedőadjective

hetykeadjective

hiúadjective

kevélyadjective

nagyképűadjective

pöffeszkedőadjective

pökhendiadjective

rátartiadjective

tetszelgőadjective

önelégültadjective

önhittadjective

önteltadjective

gőgösség főnév

dölyfnoun

dölyfösségnoun

elbizakodottságnoun

12