Magyar-szinonima szótár »

elszánt jelentése rokonértelműn

MagyarSzinonima
elszánt ige melléknévi igenév

bátor verb participle

biztos verb participle

derék verb participle

eltökélt verb participle

hajlíthatatlan verb participle

hajthatatlan verb participle

halálmegvető verb participle

harcias verb participle

harcra kész verb participle

határozott verb participle

heves verb participle

hős verb participle

hősi verb participle

hősies verb participle

intranzigens verb participle

lovagias verb participle

merész verb participle

rendíthetetlen verb participle

rettenthetetlen verb participle

tántoríthatatlan verb participle

tettre kész verb participle

vakmerő verb participle

vállalkozó verb participle

vitéz verb participle

elszántan melléknév

bátran adjective

el nem csüggedve adjective

rettenthetetlenül adjective

További keresési lehetőségek:

MagyarSzinonima