Magyar-szinonima szótár »

elbizakodottság magyarul

MagyarSzinonima
elbizakodottság főnév

dölyfnoun

dölyfösségnoun

felfuvalkodottságnoun

fennhéjázásnoun

gőgnoun

gőgösségnoun

kevélységnoun

pöffeszkedésnoun

pökhendiségnoun

rátartiságnoun

önhittségnoun

önteltségnoun