Magyar-szinonima szótár »

előnyös magyarul

MagyarSzinonima
előnyös melléknév

ajánlatosadjective

célravezetőadjective

célszerűadjective

hasznosadjective

hasznot hajtóphrase

helyesadjective

adjective

jótékonyadjective

józanadjective

kedvezőadjective

kellverb

kívánatosadjective

logikusadjective

megfelelőadjective

nélkülözhetetlenadjective

okosadjective

praktikusadjective

racionálisadjective

sikeresadjective

szerencsésadjective

szükségesadjective

szükségszerűadjective

tanácsosadjective

értelmesadjective

ésszerűadjective

üdvösadjective

előnyösen

bőségesenadverb

bővenadverb

garmadával

gazdagon

jóladverb

kedvezőenadverb

sikeresenadverb