Magyar-szinonima szótár »

akadályoz magyarul

MagyarSzinonima
akadályoz ige

bénítverb

csökkentverb

feltartverb

feltartóztatverb

fenntartverb

féken tart

fékezverb

gátolverb

határt szabverb

hátráltatverb

keresztbe tesz

keresztezverb

korlátozverb

késleltetverb

lefaragverb

megakadályozverb

megakasztverb

megelőzverb

megfékezverb

meggátolverb

meghiúsítverb

megkötverb

megnyirbálverb

megszorítverb

nehezítverb

sakkban tart

visszakoztat

visszatartverb

visszavetverb

útját állja

akadályozatlan melléknév

akadálytalanadjective

kötetlenadjective

szabadadjective

megakadályoz ige

akadályozverb

bénítverb

elrekesztverb

eltorlaszolverb

felfogverb

feltartverb

feltartóztatverb

12