Magyar-szinonima szótár »

összeomlik magyarul

MagyarSzinonima
összeomlik ige

elpusztulverb

elvészverb

meghiúsulverb

semmivé válik

összeroppanverb